IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(227) pentru cuvîntul-cheie "principles"
Un concept al constituirii și funcționării sistemului informatic economic national
Leahu Tudor
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile și factorii organizării teritoriale a puterii publice locale în Republica Moldova
Cornea Sergiu
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-20. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de educație morală
Munteanu Tamara
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-45. Vizualizări-1177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile omului și religia
Brumă Alina, Prodan Svetlana
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interesul superior al copilului în drepturile patrimoniale
Jitaru Irina
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul II. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-504-3.
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul pedagogic de evaluare a competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar
Andriţchi Viorica, Stratan Victoria
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-46. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea performanţelor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.
Cojocaru Victoria
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Понятие «социальная ответственность» в дискурсе социальных субъектов
Circov Evgheni, Sult Mihail
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Принципы доказывания как способ оптимизации института доказывания в гражданском процессе
Arseni Igor
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legal regulation of certain types of unnamed contracts
Tatar Olga
Comrat State University
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice privind conceptul de bună guvernare
Baxan Oleg
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-898
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul autonomiei locale: aspecte teoretice
Chiper Natalia
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-59. Vizualizări-1216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea auditului corporativ în mediul de afaceri din zonele transfrontaliere
Brotea Daniel-Serafim
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea lecturii în clasele primare
Munteanu Tamara
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-45. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Independența judecătorului la înfăptuirea justiției
Covali Mihaela, Puşcaş Victor
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Princiipile generale ale dreptului comunitar- creativitatea judiciară în cadrul tratatelor
Rotaru Victoria1, Lupaşcu Zinaida2
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Continuous professional training - priority of teaching staff
Mîsliţchi Valentina
Tiraspol State University
Advances in Education Sciences (AESJ)
Nr. 2 / 2020 / ISSN - /ISSNe 2668-5256
Disponibil online 4 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere privind importanța aplicării principiilor generale care guvernează achizițiile publice
Codreanu Alina
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 18 / 2023 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 1 March, 2024. Descarcări-9. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile și funcțiile de bază ale instrumentelor juridico-financiare de protecție a mediului
Ţeruş Ivan
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 17 / 2023 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 29 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accepțiunile aplicate dreptului de proprietate și protecția mediului din perspectiva jurisprudenței CtEDO
Gladchi Mircea
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 227