IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-2(2) pentru cuvîntul-cheie "distribuții"
Reliability of serial-parallel networks vs reliability of parallel-serial networks with constant numbers of sub-networks and units
Andrievschi-Bagrin Veronica, Leahu Alexei
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza empirică a rețelelor serie-paralel versus paralel-serie cu metoda monte carlo pentru distribuția exponențială a elementelor rețelelor
Andrievschi-Bagrin Veronica
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 22 September, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-2 of 2