IBN
    


    
  


    
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Accesări: 27 Vizitatori unici: 25

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(42) pentru cuvîntul-cheie "dezvoltare"

Implementarea tehnologiilor moderne din cadrul asistenței investiționale în entitățile agricole din Republica Moldova: probleme și realizări

Timofti Elena, Şargo Aliona
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preţul – un atribut important pentru managerul unei firme

Tacu Georgiana, Vasile Matei, Matei-Gherman Corina
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile specifice ale activităţii de sistematizare a localităţilor rurale din RSSM
Severin Serghei
Arta
Nr. 1(AV) / 2016 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diaspora în cadrul binomului migrație -  dezvoltare: aspecte internaționale și naționale

Rusu Rodica
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de indicatori de monitorizare ai dezvoltării regionale
Frunze Oleg
Administrarea Publică
Nr. 2(90) / 2016 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turismul internaţional – evoluţie in condiţiile de piaţă
Gribincea Alexandru, Sava Elena, Bîrca Iulita
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea croazierelor fluviale în Uniunea Europeană
Betivu Danaia
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura implementării proiectelor software aferente dezvoltării produselor bancare
Bunici Sergiu
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul echilibrelor macrostructurale în condiţiile trecerii la economia bazată pe cunoaştere
Marinescu Ioana-Andreea, Roşca Petru
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 12 / 2012 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Şomajul în regiunea de nord-est
Ciochină-Barbu Ioan
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(1) / 2011 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile psihoneurologice de dezvoltare a copiilor prematuri expuşi antenatal sulfatului de magneziu
Sprincean Mariana, Stratulat Petru, Eţco Ludmila, Petrov Victor, Opalco Igor, Lupaşcu Aliona, Pădure Valeriu, Paladi Elena
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starea pășunilor în raionul Anenii Noi din Republica Moldova: probleme și soluții

Cocîrţă Petru
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(333) / 2017 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programul educațional pas cu pas pentru copii și familii în Republica Moldova
Barbă Maria
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni multidimensionale asupra statisticii CDI în cadrul experienței internaționale
Bîrca Iulita, Parvan Tatiana
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele şi direcţiile de modernizare a comerţului intern din Ucraina
Apopii Victor, Sîtnic Natalia
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele dezvoltării economiei mondiale în perioada post-criză şi de creştere economică
Cebotari Oleg, Gribincea Alexandru
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele dezvoltării turismului internaţional
Gurgui Amalia
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale antreprenoriatului constructiv în contextul relaţiilor economice de piaţă
Efros Stela
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele dezvoltării economiei mondiale în perioada post-criză şi de creştere economică
Cebotariov Oleg, Gribincea Alexandru
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema deficitului resurselor investiţionale în contextul dezvoltării inovatoare a producerii alimentelor în Ucraina
Ciorna Nelia
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 42