IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(108) pentru cuvîntul-cheie "dezvoltare"

Implementarea tehnologiilor moderne din cadrul asistenței investiționale în entitățile agricole din Republica Moldova: probleme și realizări

Timofti Elena, Şargo Aliona
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preţul – un atribut important pentru managerul unei firme

Tacu Georgiana1, Vasile Matei2, Matei-Gherman Corina3
1 Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi,
2 SC Agricost SRL, Braila,
3 Asociația Cultural–Științifică “Pleiadis”, Iaşi
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calitatea în educație - strategii de eficientizare a managementului educațional în instituțiile preuniversitare

Moga Ecaterina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Socializarea la vârsta preşcolară şi valențele familiei în acest process

Andrasciuc Vasilica1, Chirică Galina2
1 Cabinet Individual de Psihologie, Maramureş,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul organizației școlare prin muncă în echipă

Simerețchii Margareta
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția turismului în Coreea de Sud ca indicator al dezvoltării economice ascendente

Ho Jin Han, Nabolsi Airin, Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asistența externă a Uniunii Europene acordată Republicii Moldova prin programe/proiecte

Butnaru Veronica, Culea Ana
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politici de reîntoarcere a cetățenilor: experiențe internaționale și realități naționale

Rusu Rodica, Malai Anastasia
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 4 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diaspora în cadrul binomului migrație -  dezvoltare: aspecte internaționale și naționale

Rusu Rodica
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de indicatori de monitorizare ai dezvoltării regionale
Frunze Oleg
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 2(90) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turismul internaţional – evoluţie in condiţiile de piaţă
Gribincea Alexandru1, Sava Elena2, Bîrca Iulita3
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Necunoscută, Moldova,
3 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 3 November, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea croazierelor fluviale în Uniunea Europeană
Betivu Danaia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 28 April, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura implementării proiectelor software aferente dezvoltării produselor bancare
Bunici Sergiu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul echilibrelor macrostructurale în condiţiile trecerii la economia bazată pe cunoaştere
Marinescu Ioana-Andreea, Roşca Petru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 12 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 2 November, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Şomajul în regiunea de nord-est
Ciochină-Barbu Ioan
Universitatea „George Bacovia“, Bacău
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(1) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fenomenul sărăciei – factorul principal în fragilitatea drepturilor omului la etapa actuală

Dobă Olga
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. XV(2) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile specifice ale activităţii de sistematizare a localităţilor rurale din RSSM
Severin Serghei
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2016 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 8 February, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influența mișcărilor muzical-ritmice prin folclor asupra dezvoltării musicale a copiilor de vârstă preșcolară

Nevzorova Valentina1, Mecicari Aculina2
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac“ din Taraclia
Dunărea – Nistru: Anuar
Vol. 6. 2019. Taraclia. ISBN 978-9975-9568-8-8.
Disponibil online 31 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile psihoneurologice de dezvoltare a copiilor prematuri expuşi antenatal sulfatului de magneziu
Sprincean Mariana12, Stratulat Petru12, Eţco Ludmila12, Petrov Victor1, Opalco Igor1, Lupaşcu Aliona1, Pădure Valeriu1, Paladi Elena1
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 May, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea învățământului în Republica Moldova – prioritate națională de modernizare socială

Nirean Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a VI-a / vol.2. 2015. Chișinău. .
Disponibil online 18 June, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 108