IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(32) pentru cuvîntul-cheie "differentiation"
Diferenţierea - avantaj competitiv al întreprinderilor comerciale
Panfil Ion, Cristafovici Profira
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-24. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia de rezolvare a problemelor matematice în învățământul primar prin individualizarea și diferențierea instruirii
Nour Alexandra
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-867
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Individualized Techniques in Teaching Foreign Languages
Griţac Tatiana
Международный Независимый Университет Молдовы
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-1131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul pedagogic de formare a atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mică prin individualizarea și diferențierea instruirii
Nour Alexandra
Management educațional la nivel european.
Ediția 2. 2020. Bacău. .
Disponibil online 25 October, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Individualization and differentiation in the organization of the teaching-learning activities
Pascaru Daniela
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-568-5 (PDF).
Disponibil online 22 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of identity in the formation of image
Malancea Iurie
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-871
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcina didactică centrată pe nevoile de învăţare
Rusov Veronica
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitoring individual progress in education: strategies and tools
Pascaru Daniela
Moldova State University
Probleme de lingvistică romano-germanică şi comunicare interculturală
Ediţia 3. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-62-678-1. – ISBN; 978-9975-62-679-8 (PDF).
Disponibil online 9 March, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sociocognitive conflict regulation: How to make sense of diverging ideas
Pascaru Daniela
Moldova State University
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 5. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-83-8.
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premise epistemologice ale diferen!ierii si individualizarii demersului didactic
Pascaru Daniela
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 6 / 2019 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 8 June, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de evaluare diferențiată la lecțiile de matematică în clasele liceale
Banaru Nina
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 7. 2024. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-321-1.
Disponibil online 29 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poziţionarea în marketing – interpretarea abordărilor de bază
Remeșovschi Natalia
Intellectus
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 July, 2023. Descarcări-35. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de realizare a lucrului individual  în învățământul superior
Pascaru Daniela, Şaganean Gabriela
Intertext
Nr. 3-4(43-44) / 2017 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 21 January, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-1132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Потенциал «Клипового мышления» в повышении эффективности образовательного процесса в вузе
Cristeva Natalia
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2024. Comrat. ISBN 978-9975-83-294-6.
Disponibil online 28 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul constituțional al egalității în lumina jurisprudenței constituționale .
Nistor Mariana, Iacub Irina
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(38_RO) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni conceptuale privind diferențierea și individualizarea executării pedepsei cu închisoarea ca principii fundamentale ale dreptului execuțional penal
Manea Vladislav
Legea şi Viaţa
Nr. 2(374) / 2023 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 10 November, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza principiilor sistemului progresiv de executare a pedepselor penale privative de libertate.
Crudu Alexandr
Legea şi Viaţa
Nr. 6-7(342-343) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 15 July, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul progresiv de executare a pedepsei - mecanism de realizare a scopului pedepsei penale
Crudu Alexandr
Legea şi Viaţa
Nr. 1(337) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-202. Vizualizări-1622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Individualizarea și diferențierea instruirii – factori importanti în formarea atitudinilor de învățare
Nour Alexandra
Inovaţii în sistemul naţional de evaluare a rezultatelor învăţării
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-46-694-3.
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea penală pentru acțiuni intenționate de ațâțare a vrajbiei, diferențierii sau dezbinării naționale, entice, rasiale sau religioase
Andronic Natalia
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 6. 2021. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4..
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 32