IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-4(4) pentru cuvîntul-cheie "cuisine"
Some Problems and Useful Approaches for Russian Translation of Gastronomic Texts
Lozan Dmitrii
Moldova State University
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Evolution of Cuisine Terminology across Cultures
Cazacu Parascovia, Şaganean Gabriela
Moldova State University
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
How to start your own restaurant business
Pfanenștîli Galina
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 3 August, 2022. Descarcări-43. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The culinary of the gypsies / roma in Bulgaria — intangible cultural heritage between tradition and modernity
Ivanova Evghenia, Krastev Velcho
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-173-3.
Disponibil online 19 January, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-4 of 4