IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-14(14) pentru cuvîntul-cheie "testare"
Eficacitatea deciziilor în cadrul organismelor de certificare din Republica Moldova
Ţurcanu Gheorghe, Zetia Vasile
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 26 June, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consolidarea elementelor tehnice de transmitere a mingii și dezvoltarea calităților motrice la jucătorii de fotbal de 10-12 ani

Timnea Andreea Consuela
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-76-6.
Disponibil online 31 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza riscului în cadrul testării de acceptantă
Storoj Oxana
Economica
Nr. 2(96) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 2 August, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crearea mecanismelor de formare şi implementare a inovaţiilor organizaţionale în cadrul întreprinderii
Ianioglo Nadejda
Economica
Nr. 4(94) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etapele de proiectare a unei baze de date

Lupascu Eugeniu
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţile acţiunii unor produse de uz fitosanitar în combaterea dăunătorilor prunului

Panuţa Sergiu, Tropoţel Dina
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficienţa unor noi produse de uz fitosanitar în calitate de insecticide pentru combaterea dăunătorilor prunului

Croitoru Nichita
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultatele testării insecto-acaricidului Invert 1,8 EC (Abamectin, 18 G/L), a companiei “Adama Agricultural Solutions S.R.L.”, în combaterea dăunătorilor culturii mărului

Panuţa Sergiu
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Insecticidul Kolaps 480 SC şi eficienţa lui în combaterea dăunătorilor culturii mărului

Croitoru Nichita, Tropoţel Dina, Gordila Natalia
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demersul formativ al optimiării stabilității emoționale a cadrelor didactice.

Cerlat Raisa
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(32) / 2018 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-909
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul pacienţilor pediatrici cu tumori maligne şi maladia Covid -19 – provocare severă a secolului XXI

Golban Rodica1, Musteaţă Vasile12, Plaschevici Irina1, Lisiţa Natalia1
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2(24) / 2020 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni experimentale ale nivelului de pregătire, formare a cadrelor didactice pentru implicare în activităţile de recuperare a copiilor cu deficienţe mintale
Ababii Oleg
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedura autorizării testării integrității profesionale și aprecierea rezultatului testului de ingritate profesională

Prisac Alexandru
Vector European
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea unităților de învățare din gimnastica acrobatică a elevilor din clasele gimnaziale

Ionescu Mihail-Leonard
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 26(2) / 2016 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438
Disponibil online 14 March, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-14 of 14