IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(42) pentru cuvîntul-cheie "negociere"
Probleme specifice negocierii în domeniul educațional
Mafteuţa Rodica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-1630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticarea nivelului competenței de negociere educațională a managerilor instituțiilor preuniversitare
Cojocaru Victoria, Mafteuţa Rodica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(9) / 2016 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-1642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul negocierii în cadrul sistemului educaţional
Cojocaru Victoria, Mafteuţa Rodica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(6) / 2015 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 November, 2016. Descarcări-43. Vizualizări-1036
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele consideraţii privind aplicarea medierii în domeniul penal
Tudor Leontina-Vasilica
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 6 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de analiză praxiologică a contractului normativ ca izvor al dreptului constituţional
Pantea Oleg
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. IV(2) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 22 January, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-925
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularizarea stilurilor de negociere în ramura turistică
Platon Nicolae, Juraveli Tatiana
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-1387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Componenta prețului ca variabilă importantă a procesului de negociere în turism
Juraveli Tatiana
Economica
Nr. 2(120) / 2022 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 October, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul negociatorului în businessul turistic național și internațional
Juraveli Tatiana
Economica
Nr. 1(119) / 2022 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puterea ca metodă de influențare a procesului de negociere comercială în businessul touristic
Platon Nicolae, Juraveli Tatiana
Economica
Nr. 1(119) / 2022 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-43. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția conflictelor colective de muncă în România
Bădoi Iulia
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 12 June, 2014. Descarcări-98. Vizualizări-1147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsură de asigurare a bunei credințe în cadrul procesului de negociere
Bercu Vlad
Adapting Public Services to the Technological Challenges and to the Business Environment Expectations
Ediția a 3-a. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-167-18-5.
Disponibil online 29 March, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Negocierea comercială internațională – element defonitoriu al procesului de tranzacționare
Păstru Diana
Oportunități de implicare a tinerilor în procesul de cercetare
Ediția a III-a. 2023. . ISBN 978-9975-88-113-5.
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noţiunea de contract sportiv – contract de munca, desprinsă din analiza dispoziţiilor legale interne
Slabu Gheorghe-Sorin
Legea şi Viaţa
Nr. 5(281) / 2015 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 6 August, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialogul social – între realități și perspective
Donos Evlampie
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 6. 2021. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4..
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale conflictelor în învățământul preuniversitar
Drâmbă Simona Mihaela
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4..
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul conflictului – premisă pentru un management educațional eficient
Cozma Florin Ionuț
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-110. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Tentative” rusești de reanexare a sudului Basarabiei (1858-1878)
Sclifos Eugen-Tudor
Integrare prin cercetare și inovare.
SUS. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-691-0.
Disponibil online 4 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodologice de mediere a conflictelor şcolare
Pantea Ala
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(105-106) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-123. Vizualizări-999
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdependența dintre comunicare și negociere în procesul decizional dintre părți
Gîdilica Constantin12
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3486-4-5.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația și conflictele şcolare – factori determinanți ai existenței
Ilie Atena Luminița, Florea Dochita
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.19, Partea 1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 42