IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-19(19) pentru cuvîntul-cheie "Managementul calităţii"

Calitatea vieții și formarea valorilor semnificative contemporane ale vieții

Zelenschi Angela
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia modalităţilor de abordare a calităţii produselor şi serviciilor
Perciun Rodica, Voicu Ovidiu
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 28 April, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mecanisme de asigurare a integrităţii şi transparenţei în procesul de achiziţii publice

Mocanu Eleonora
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 5. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-75-791-1.
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Standarde și modele de calitate software

Bergmann Ran, Bragaru Tudor
Economica
Nr. 2(108) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 August, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marketingul produselor agroalimentare la confluenţa dintre cerinţele consumatorului modern şi dezvoltarea durabilă
Grigoraş Maria
Economica
Nr. 4(98) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 23 January, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sisteme de management al mediului şi de evaluare a performanţei de mediu
Toma Alexandru
Economica
Nr. 1(87) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 30 April, 2014. Descarcări-34. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul calităţii în învățământul preuniversitar

Chiţu Svetlana, Gribincea Tatiana
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(10) / 2016 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Josep Moses Juran – the father of quality management

Manolea Gheorghe
University of Craiova
Journal of Social Sciences
Nr. 3(4) / 2020 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-942
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omul care neintenționat ne formează și ne conduce în profesie

Corghenci Ludmila
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 11 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cultura calității

Chicu Valentina12, Lîsenco Serghei23
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(110-111) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementului asigurarării calităţii serviciului medical

Chicu Valentina12, Lîsenco Serghei23
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea calității în domeniul cercetărilor de laborator prin aplicarea cerințelor tandardului
ISO/IEC 17025:2017

Guzun Mihail, Cojocaru Igor, Botnaru Viorica
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale managementului calității, utile sistemului de cercetare-dezvoltare

Guzun Mihail, Roşca Alfreda, Cojocaru Igor, Botnaru Viorica
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-108. Vizualizări-826
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

From supplier to external provider - a new approach of quality management

Zeininger Luise, Verboncu Ion
The Bucharest University of Economic Studies
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 23 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-951
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea si evaluarea calitatii in educaţia preuniversitara. Realitaţi romanesti si europene
Vlădescu Ionuţ
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 March, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea succesului în managementul proiectelor: reflecţii teoretice şi praxiologice din perspectiva eficientizării comunicării
Goraş-Postică Viorica, Guţu Svetlana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-18. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiunea domeniilor: managementul calităţii şi managementul curriculumului
Gherştega Tatiana
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă: constatări şi perspective
Pogolşa Lilia1, Afanas Aliona1, Vicol Nelu1, Andriţchi Viorica1, Isac Ştefania1, Cebanu (Slutu) Lilia1, Clichici Veronica1, Mija Violeta1, Ţurcan Natalia1, Calancea Natalia1, Gherştega Tatiana2
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-50. Vizualizări-899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Îmbunătățirea performanțelor mentenanței tehnicii agricole în întreprinderile de tip service. Studiu bibliografic de specialitate

Marian Teodor
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
Disponibil online 21 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-19 of 19