IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(27) pentru cuvîntul-cheie "educaţie nonformală"

Strategii și politici în domeniul educației nonformale la nivel european

Andrieş Vasile
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activitatea extraşcolară - componentă a educaţiei nonformale

Cebanu (Slutu) Lilia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-45. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii didactice: concept și unele specificări privind educația nonformală a adulților

Ţurcanu Carolina, Guţu Vladimir
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația adulților. Politici europene pentru adulți

Posternac Silvia
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația nonformală – context pentru realizarea activității educative

Chistol Ana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale educației nonformale

Vasilachi Octavian
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea voluntariatului în calitate de educație nonformală la nivel European

Andrieş Vasile
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia formală, nonformală şi informală în conturarea stilului existenţial al adolescenţilor

Bețivu Aurelia12
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-52. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biblioteca şi educaţia nonformală

Laneţcaia Eugenia, Botezat Ana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(114) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţie pentru cultură prin film

State Livia12
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(110-111) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind contribuția formelor de educație în dezvoltarea personalității
Vârtosu Veronica
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(32) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 8 April, 2016. Descarcări-23. Vizualizări-880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Approaching non-formal education from the perspective of competences

Ţurcanu Carolina
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(149) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 25 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerații teoretice privind conceptualizarea educației nonformale

Botnar Ludmila
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(149) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 25 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principles of non-formal adult education from perspective of permanent education

Ţurcanu Carolina
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația nonformală a adulților vârstnici din perspectiva de gen

Bodrug-Lungu Valentina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pedagogy for adults: concept and epistemology

Guţu Vladimir
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia de gen în context formal-nonformal-informal

Bodrug-Lungu Valentina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte ale politicilor europene privind educația nonformală

Blândul Valentin Cosmin1, Ţurcanu Carolina2
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația nonformală a tinerilor și a adulților: cadrul motivațional

Toma Natalia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 August, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația nonformală în cadrul universitar din perspectiva realizării interconexiunii și  continuității  între cicluri de învățământ superior

Repida Tatiana, Ţurcanu Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 27