IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(23) pentru cuvîntul-cheie "educaţie formală"

Instruirea – formă de activitate generală a educației

Panico Vasile
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări conceptuale în taxonomia formelor educației formale și nonformale

Florea Viorica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-33. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some undefined boundaries between formal and non-formal education in the Israeli Arab sector
Hassan Manal
Tiraspol State University (TSU)
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(24) / 2014 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 21 October, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii și politici în domeniul educației nonformale la nivel european

Andrieş Vasile
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația nonformală – context pentru realizarea activității educative

Chistol Ana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația – instrument forte în formarea personalității

Curoş Liudmila
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-916-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale educației nonformale

Vasilachi Octavian
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia formală, nonformală şi informală în conturarea stilului existenţial al adolescenţilor

Bețivu Aurelia12
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-66. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia adulţilor în cadrul învăţământului superior: unele practici internaţionale şi oportunităţi pentru Republica Moldova

Posţan Liliana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(104) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea modelului european de învăţare pe tot parcursul vieţii în Republica Moldova

Şavga Larisa
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind contribuția formelor de educație în dezvoltarea personalității
Vârtosu Veronica
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(32) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 8 April, 2016. Descarcări-26. Vizualizări-968
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerații teoretice privind conceptualizarea educației nonformale

Botnar Ludmila
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(149) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 25 December, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pedagogy for adults: concept and epistemology

Guţu Vladimir
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia de gen în context formal-nonformal-informal

Bodrug-Lungu Valentina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația nonformală în cadrul universitar din perspectiva realizării interconexiunii și  continuității  între cicluri de învățământ superior

Repida Tatiana, Ţurcanu Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţie formală, nonformală şi informală: perspectivele noilor educaţii
Ţurcanu Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(105) / 2017 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 May, 2017. Descarcări-69. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia adulţilor şi unele dimensiuni andragogice ale invăţământului universitar din Republica Moldova
Posţan Liliana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 7 September, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O abordare paradigmatică a educaţiei nonformale ca punct de plecare în formarea continuă a cadrelor didactice
Hunca Mihaela
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamentele pedagogice ale managementului proiectelor de intervenţie educaţională
Goraş-Postică Viorica
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-36. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația nonformală: vizualizări referențiale

Vasilachi Octavian
Univers Pedagogic
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 23