IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(29) pentru cuvîntul-cheie "motiv"

Elemente de Bildungsroman la Mircea Eliade (Romanul adolescentului miop)

Caraman Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția a 10-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 September, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivul pietrei preţioase şi al metalului nobil în nuvela Saul de Leon Donici-Dobronravov

Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’art du batik moldave

Procop Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analysis of theoretic construction of guilt in law: essence, content and form

Ursu Viorica
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3(2) / 2020 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptualizarea constituentelor etnofolclorice din perspectivă etnologică
Niţă-Cocieru Mariana
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 20 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lectura comparată a poemelor Fugă macabră de Paul Celan şi Fugă basarabeană de Em. Galaicu-Păun

Leahu Nicolae
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problema formării intereselor electorale la adolescenți

Ciobanu Elvira12, Jelescu Petru2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(52) / 2018 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 18 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema intereselor în psihologie
Jelescu Petru1, Ciobanu Elvira2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 35 / 2014 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 1 September, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivaţia învăţării la elevi din perspectiva educaţiei centrate pe copil

Asla Ibrahem
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a IX-a . 2018. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3277-5-6..
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гоголь и Булгаков: поэтика финалов двух великих романов

Moscaliuc Ecaterina, Suzanscaia Tatiana
Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Interuniversitaria
Ediția 13. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-212-2.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Latura subiectivă a infracţiunilor de neglijenţă în serviciu (ART. 329 CP RM)

Popenco Adrian12
1 Procuratura Anticorupție,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(53) / 2020 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea umană ca fundament al motivației infracționale prin prisma științei psihologice și a dreptului penal
Crijanovschi Sergiu, Harmaniuc Petru
Curtea Supremă de Justiţie
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(181) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 January, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coraportul legăturii cauzale cu alte elemente ale componenţei de infracţiune
Ciobanu Igor, Nedelcu Narciza
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(175) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 18 January, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latura subiectivă a infracţiunii prevăzute la art.208 CP RM
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(161) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 11 November, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latura subiectivă a infracţiunii de fabricare sau punere în circulaţie a cardurilor sau a altor instrumente de plată false (art. 237 CP RM)
Borş Tudor
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(159) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 10 November, 2015. Descarcări-18. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arta batikului în Moldova

Procop Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 February, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natura statică în calitate de reflecție a cotidianului uman

Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(42) / 2019 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția peisajului în pictura europeană

Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(36) / 2017 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Latura subiectivă a infracțiunii de proxenetism

Hamâc Diana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(138) / 2020 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 27 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Latura subiectivă a infracțiunii de proxenetism

Calmațui Eduard
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(138) / 2020 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 27 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 29