IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(37) pentru cuvîntul-cheie "management educaţional"
Managementul instituțional de inserție a competenței interculturale în curriculumul educațional
Sadovei Larisa
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(30) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul activităţii educaţionale – factor important în asigurarea calităţii
Lungu Viorelia12, Lîsov Diana13
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-57. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluții conceptuale dinspre competențe spre cultura managerială a cadrelor didactice
Starîș Dana, Borozan Maia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul inspecției școlare în context european
Ştefan Mariana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale managementului proiectelor de intervenție educațională
Nastasă Anca-Mihaela
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale managementului metodic modern
Istrate-Stefanescu Adriana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legitățile educației - bază fundamentală a realizării managementului educaționa
Untu Vasile
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani
Vol. 2 . 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-160-4.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-50. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul timpului educațional – timpul și importanța lui în domeniul educațional digital
Autor Nou
Inovații pedagogice în sfera digitală
Ediția a X-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3405-6-4.
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parameters of educational management of the inclusion of children with special educational needs in general education
Bontaș Manuela
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe și provocări ale managementului educațional și oportunități de dezvoltare prin contribuția proiectelor internaționale
Trofimov Victoria
Moldoscopie
Nr. 2(99) / 2023 / ISSN 1812-2566 /ISSNe 2587-4063
Disponibil online 15 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de calitate al managementului educațional preuniversitar din Republica Moldova: aprecieri și perspective
Duca Diana
Moldoscopie
Nr. 4(95) / 2021 / ISSN 1812-2566 /ISSNe 2587-4063
Disponibil online 23 May, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul social al activităților extra-curriculare prin prisma polivalenței beneficiilor antrenate
Pintilei Nicoleta-Aura
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566 /ISSNe 2587-4063
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea psihosocială a actorilor educaționali la diverse provocări societale
Paladi Oxana
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţelor filologice: concept, sistem, praxis
Şleahtiţchi Maria
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea pedagogică în spațiul școlar, abordată din perspectivă managerială
Vrînceanu Vasile
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(132-133) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 30 June, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa managementului educaţional
Garştea Ala
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul curriculumului universitar – parte componentă a managementului universitar
Gherştega Tatiana
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9; 9975-83-012-6.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea culturii sănătății și promovarea modului sănătos de viaţă la elevi
Rusu Elena, Moşanu-Şupac Lora
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-45. Vizualizări-905
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parametrii managementului educațional al incluziunii copiilor cu CES în învățământul general
Bontaș Manuela
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul didactic digitalizat: viziuni și perspective privind managementul educațional
Burlacu Natalia
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(64) / 2022 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-60. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 37