IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-6(6) pentru cuvîntul-cheie "auditory"

Eficientizarea învăţării de a comunica într-o limbă străină prin utilizarea “reprezentărilor”

Panco Corina
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea stilurilor de învățare – proiect didactic

Chitială Roxana-Delia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Учёт особенностей репрезентативной системы обучающихся в учебном процессе

Ker Ludmila, Vlah Maria
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effects of auditory brainstem response (ABR) on measuring children’s auditory functions: an experimental investigation
Saad Al Yaari Sadeq Ali, Almaflehi Nassr
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 11 April, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ralierea intervențiilor didactice la stilul preferențial de învățare al elevilor

Mîsliţchi Valentina
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediţia 4. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3276-1-9.
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-46. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fonetica: ramuri, concepte, teorii și metode de cercetare

Babără Nicanor
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-6 of 6