IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-10(10) pentru cuvîntul-cheie "elemente"

Analiza actului decizional administrativ  prin prisma elementelor componente

Solomon Oleg
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 December, 2017. Descarcări-56. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhitectura cramelor din secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea păstrate pe teritoriul actual al Republicii Moldova
Trifan Aurelia
Arta
Nr. 1(AV) / 2015 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 23 June, 2016. Descarcări-18. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Соотношение непоименованных договоров со смешанными и комплексными договорами

Tatar Olga12
1 Государственный Университет „Дмитрий Кантемир”,
2 Комратский государственный университет
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3471-1-2.
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quelques reflexions sur la superphrase et ses spécificités dans les recits bibliques
Coşciug Angela
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 11 April, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Despre începuturile gândirii europene

Braga Mihail
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 9 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistem, integralizare și a învăța să relaționezi

Callo Tatiana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fibre pentru beton cu armare dispersă

Tuchila Pavel
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 30 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Case din lemn în Republica Moldova. Avantaje și dezavantaje

Pușcașu Andreea
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 30 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de retellizare educaţionala a textului
Ghicov Adrian
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 26 March, 2017. Descarcări-30. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Охорона нематеріальної культурної спадщини: міжнародний досвід адміністративноправового забезпечення

Kuderskaia Irina
Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 19 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10