IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(128) pentru cuvîntul-cheie "process"
Эффективность управления процессом производства молока: теория, оценка, направления повышения
Grudkina Tatiana
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminologia editorial-poligrafică. Aspecte diacronice
Calaraş Svetlana
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Построение тренировочных программ квалифицированных пловцов-спринтеров с применением дифференцированных средств специальной подготовки на этапах годичного цикла
Costicova Svetlana, Niconov Dimitrii, Șcrebtii Iurii
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 24 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие навыков самостоятельной работы учащихся как одно из важнейших условий повышения качества обучения в классе фортепиано
Vasilcov Maia
Комратский педагогический колледж имени Михаила Чакира
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные модели оценки качества образовательного процесса
Mavrodi Maria
Колледж имени Михаила Чакира, Комрат
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii metacognitive
Gherghişan Mariana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-958
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente structurale în comunicarea interpersonală medic-pacient
Nastasiu Silvia, Eşanu-Dumnazev Daniela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-64. Vizualizări-1133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația media în școala modernă. Sugestii și recomandări metodologice
Carabet Natalia, Ţap Elena
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okulda bilmeycelärlän ișinä metodika teklifleri
Mihaylova Tatyana
Mihail Çakir adına kolec, Komrat,
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte didactice ale procesului de traducere
Burea-Titica Svetlana, Oltu Dumitru
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-1651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul Preşedintelui Republicii Moldova în procesul controlului constituţionalităţii legilor anterior promulgării
Popovici Eugen
Administrarea Publică
Nr. 4(84) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 19 November, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-956
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Euroregiuniea „Prutul De Sus” la 20 de ani de la creare: particularităţi, provocări, soluții
Hakman Serhii
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări actuale în domeniul formării profesionale a funcționarilor publici cu statut special și a carabinierilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
Ciumac Andrian12, Chioibaș Valeri23
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 18 / 2023 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 1 March, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crearea cultului „eroului legendar al revoluţiei bolşevice şi al luptătorului ilegalist pentru eliberarea Basarabiei şi reunirea ei cu Patria Sovietică” in discursul istoriografic al lui I. Bodiul
Burlacu Valentin
Patrimoniul cultural naţional şi universal:
2014. Chişinău. ISBN 978-9975-51-611-2.
Disponibil online 14 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Повышение уровня конкурентоспособности путем совершенствования стратегии взаимодействия с клиентами
Isaicenkova Veronica, Hodanova Anastasia
Брянский государственный технический университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методика исследования подпроцесса управления персоналом
Șafikova Liana
Институт экономики, финансов и бизнеса БашГУ
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характеристика диагностики деятельности сельскохозяйственного предприятия
Bezpartocinaia Olesea
Университет страхования и финансов
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-1210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele metode de evauare curentă în cadrul orelor de limbă engleză cu obiective specific
Budurina-Goreacii Carolina
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 4-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-52-2.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
About Principles and Priorities in Methodology
Cameneva Zinaida, Cheibaş Eleonora
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticarea potențialului de inovare a întreprinderilor din Republica Moldova
Diaconu Tatiana, Moldovan Irina
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2022. Cahul. ISBN 978-9975-88-104-3.
Disponibil online 14 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 128