IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(87) pentru cuvîntul-cheie "process"

Эффективность управления процессом производства молока: теория, оценка, направления повышения

Grudkina T.
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminologia editorial-poligrafică. Aspecte diacronice

Calaraş Svetlana
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Построение тренировочных программ квалифицированных пловцов-спринтеров с применением дифференцированных средств специальной подготовки на этапах годичного цикла

Costicova Svetlana, Niconov Dimitrii, Șcrebtii Iurii
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 24 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii metacognitive

Gherghişan Mariana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elemente structurale în comunicarea interpersonală medic-pacient

Nastasiu Silvia, Dumnazev-Eşanu Daniela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte didactice ale procesului de traducere
Burea-Titica Svetlana, Oltu Dumitru
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-1169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul Preşedintelui Republicii Moldova în procesul controlului constituţionalităţii legilor anterior promulgării
Popovici Eugen
Administrarea Publică
Nr. 4(84) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 19 November, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Euroregiuniea „Prutul De Sus” la 20 de ani de la creare: particularităţi, provocări, soluții

Hakman Serhii
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Crearea cultului „eroului legendar al revoluţiei bolşevice şi al luptătorului ilegalist pentru eliberarea Basarabiei şi reunirea ei cu Patria Sovietică” in discursul istoriografic al lui I. Bodiul

Burlacu Valentin
Patrimoniul cultural naţional şi universal:
2014. Chişinău. ISBN 978-9975-51-611-2.
Disponibil online 14 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Повышение уровня конкурентоспособности путем совершенствования стратегии взаимодействия с клиентами

Isaicenkova Veronica, Hodanova Anastasia
Брянский государственный технический университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методика исследования подпроцесса управления персоналом

Șafikova Liana
Институт экономики, финансов и бизнеса БашГУ
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Характеристика диагностики деятельности сельскохозяйственного предприятия

Bezpartocinaia Olesea
Университет страхования и финансов
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-914
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

About Principles and Priorities in Methodology

Cameneva Zinaida, Cheibaş Eleonora
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele metode de evauare curentă în cadrul orelor de limbă engleză cu obiective specific

Budurina-Goreacii Carolina
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 4-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-52-2.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea continuă a cadrelor didactice din perspectiva educaţiei incluzive

Adamciuc Aurelia
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decision-making processes for intelligent agents

Lisnic Inga, Scrob Sergiu, Cojuhari Irina
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-51. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizarea în orizontul preocupărilor teoretice ale secolului XX

Troianowski Lidia
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul calităţii – concept şi implicaţii

Coşer Cornel
Economie
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-57. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea acțiunii nanocompozitelor chitosan-zinc și chitosan-fier asupra levurii

Beşliu Alina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Использование возможностей платформы Moodle при оценивании в вузе

Sibova Oliga
Комратский государственный университет
Научно-образовательное пространство:
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 14 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 87