IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-5(5) pentru cuvîntul-cheie "durată de viaţă"
Analiza documentelor normative ce reglementează durata de viață a construcțiilor
Pînzaru Victor
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 29 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reliability of serial-parallel networks vs reliability of parallel-serial networks with constant numbers of sub-networks and units
Andrievschi-Bagrin Veronica, Leahu Alexei
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durata de viață a poliizoprenului
Caranfil Olivia
Oportunități de implicare a tinerilor în procesul de cercetare
Ediția a III-a. 2023. . ISBN 978-9975-88-113-5.
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind sănătatea populaţiei în ecosistemele umane regionale din Republica Moldova
Sîrbu Rodica
International Conference of Young Researchers
Ediția 8. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asupra convoluţiilor de tip serie de puteri în caz discret
Munteanu Bogdan Gheorghe
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(67) / 2013 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 3 April, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-815
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-5 of 5