IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(275) pentru cuvîntul-cheie "Republic of Moldova"
The interplay between cyber and nuclear security in Republic of Moldova
Buzdugan Aurelian, Buzdugan Artur
Universitatea Tehnică a Moldovei
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 30 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiunea relaţiilor moldo - romane in procesul de asociere a Republicii Moldova la UE

Roșca Tatiana
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul sectorului transporturi în dezvoltarea economică a Republicii Moldova

Vaculovschi Elena
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Migraţia ca problemă globală şi naţională: aspecte contemporane

Filip Nelli, Coşeleva Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soft power of image policy of the UK and Germany: lessons forthe Republic of Moldova

Ejov Alexandr
Universitatea de Stat din Moldova
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

European integration of the Republic of Moldova at present time: realities and tendencies

Morari Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul corupției asupra calității guvernației publice în țările de est ale Uniunii Europene și Republica Moldova

Muntean Neli1, Muntean Iulian2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuții la studiul florei pădurii „Frunzești” din preajma orașului Cornești, Republica Moldova

Pînzaru Pavel
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specii invazive în malacofauna acvatică (Mollusca, Gastropoda, Bivalvia) a Republicii Moldova

Coadă Viorica, Ţîganaș Ana, Gîţu Ana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influența factorilor ecologici asupra morfologiei, cromației și fenologiei ranidelor verzi

Cozari Tudor12, Erhan Dumitru1, Gherasim Elena1
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regimul juridic al recomandărilor Comisiei de la Veneția

Goriuc Silvia, Guştiuc Andrei
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starea actuală a turismului fluvial în Republica Moldova

Betivu Danaia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Independența ofițerului de urmărire penală la efectuare urmării penale

Clim Anastasia, Cerba Valeriu
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

How can the process of erosion change the state of the quality of ordinary chernozems

Cojocaru Olesea
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diversification of apricot (Prunus armeniaca L.) assortment for sustainable production in the conditions of Republic of Moldova

Pîntea Maria
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contributions to ethnobotanical study of medicinal plants in Cahul district, Republic of Moldova

Ciocîrlan Nina
Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 30 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Case of study regarding walnut (Juglans regia l.) biodiversity conservation

Pîntea Maria1, Cozmic Radu1, Sacalî Natalia1, Borozan Emilian1, Mapelli Sergio2, Mattana Monica2
1 Research Institute for Horticulture and Alimentary Technologies,
2 Research Institute of Agricultural Biology and Biotechnology, Milano
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Threatened plant species included in the emerald network in Moldova

Lozan Angela1, Tofan-Dorofeev Elena2, Coţofană Ion1
1 Ministerul Mediului,
2 Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 27 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Euphorbia prostrata Aiton (Euphorbiaceae) – a new alien in the flora of Republic of Moldova

Izverscaia Tatiana, Ghendov Veaceslav
Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 27 September, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rare vascular flora of Dniester river basin in Republic of Moldova

Ghendov Veaceslav, Izverscaia Tatiana
Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 27 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 275