IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-7(7) pentru cuvîntul-cheie "predare-învăţare-evaluare"

Strategii didactice: concept și unele specificări privind educația nonformală a adulților

Ţurcanu Carolina, Guţu Vladimir
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interdependența predare-învățare-evaluare în viziune curriculară

Lașcu Cristina12
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea inovativă în cadrul cursurilor opţionale

Cartaleanu Tatiana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruirea diferenţiată versus libertatea de alegere

Cartaleanu Tatiana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(107) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 4 October, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Învăţarea diferențiată și individualizată – premisă pentru formarea motivării învăţării

Chernohlazova Larysa
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(41) / 2019 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul modelelor în organizarea activităţii individuale a studenţilor
Cioban Mitrofan, Cioban-Pileţcaia Antonina, Sali Larisa
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(69) / 2013 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metoda observării ca parte componentă a aspectului educațional în procesul familiarizării preșcolarilor cu natura

Cojocaru Aurelia, Panczi Violina
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 June, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-7 of 7