IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-8(8) pentru cuvîntul-cheie "mentorat"
The role of novice teachers’ emotional culture in shaping their professional identity
Fairstein Esther
Moldova Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(9) / 2016 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedure of assigning the interns at work in Israel
Ganem Musa-Abu
Moldova Tiraspol State University
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(26) / 2015 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 21 June, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-1225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de competențe specifice ale mentorului pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
Balan Tatiana
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(34) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 March, 2017. Descarcări-25. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia istorică a mentoratului în educaţie.
Balan Tatiana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-27. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul tutoratului în asigurarea conexiunii învăţământului universitar cu piaţa muncii
Repida Tatiana, Paiu Mihai
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(65) / 2013 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 31 March, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii ale coachingului în activitatea didactică
Bradea Adela
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(69) / 2013 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-32. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mentoring the teachers receiving extension of probation period on evaluation for tenure

Fairstein Esther
Moldova Tiraspol State University
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-133-8.
Disponibil online 16 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi de valorizare a mentoratului în dezvoltarea profesională a cadrului didactic
Balan Tatiana12
Univers Pedagogic
Nr. 4(52) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 23 May, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-8 of 8