IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-12(12) pentru cuvîntul-cheie "localizare"

Un text puțin cunoscut al „Sindipei”

Verebceanu Galaction
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incidenţa mortalităţii în dependenţă de localizarea sursei de infecţie şi gradul de răspândire a gangrenei Fournier

Ignatenco Sergiu
Arta Medica
Nr. 3(60) / 2016 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noile tendințe și abordări ale managementului turismului
Roitman Irina12
Economica
Nr. 4(90) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 February, 2015. Descarcări-37. Vizualizări-1273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte clinice şi paraclinice ale bolii Crohn în Republica Moldova

Ţurcan Vitalie, Sîrbu Ion, Turova Ana, Ţurcan Svetlana
Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases
Nr. S2(27) / 2018 / ISSN 1841-8724 /ISSNe 1842-1121
Disponibil online 23 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza comparativă a GPS și GLONASS

Hâncu Mihaela, Avram Ion
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerații filologice asupra manuscrisului Sandipa

Verebceanu Galaction
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Structuri tranzitive cu verbele de deplasare (studiu contrastiv)

Celpan-Patic Natalia
Rigoare exegetică și vocație pedagogică
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-481-7.
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale traducerii și localizării abrevierilor limbajului comunitar

Popa Victoria
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(154) / 2022 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raporturl global–local, multiculturalism–naționalism: realităţi „confuze” ale contemporaneităţii 

Dodul Dumitru
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traducerea ca act de comunicare interculturală în contextul lingvisticii – ştiinţă a culturii
Gheorghiţă Elena
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(64) / 2013 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 27 March, 2014. Descarcări-28. Vizualizări-1031
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele considerații asupra localizării manuscrisului „Sandipa”

Verebceanu Galaction
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii universitare de dezvoltare (meta) cognitive
Railean Elena
Vector European
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 February, 2016. Descarcări-64. Vizualizări-976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-12 of 12