IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "compunere"

Netspeak neologisms and ways of their formation неологизмы в интернет коммуникации и способы их образования

Sciuchina Olga
Comrat State University
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teaching English Word Formation at school

Şpac Marina
"Alecu Russo" State University of Balti
Interuniversitaria
Ediția 11, Vol.1. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-169-9..
Disponibil online 8 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-887
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compunerea în mediul PIPE a modelelor de reţele Petri prin expresii descriptive

Guţuleac Emilian, Crucean Anatolie, Staver Andrei
Microelectronics and Computer Science
Ediția 8. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-329-5..
Disponibil online 19 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte metodologice ale evaluării compunerilor în clasele primare

Golubiţchi Silvia
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale scrierii imaginative în clasele primare

Dobrovicean Svetlana
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compoziția școlară – dimensiune operațională a procesului de dezvoltare a expresivității vorbirii elevilor din clasele primare

Iana Tatiana-Irina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminologia stomatologică: structură și raporturi semantice

Vreme Natalia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(124) / 2019 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 August, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul formarii cuvintelor in stiinta lingvistica
Ostafii Valeriu
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(74) / 2014 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 22 September, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptele de afixe derivaţionale şi afixoide
Caterenciuc Svetlana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(64) / 2013 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 26 March, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9