IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(34) pentru cuvîntul-cheie "Romanian literature"
Parisul - pământul făgăduinţei elitelor literare române în secolele al XIX-lea şi al XX-lea
Gălăţanu Daniel12
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sintagma Mit şi Poezie în colecţia Bibliotecii
Cosumov Dorina, Magher Marina, Palii Gherda
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediţia 3. 2014. Bălţi. ISBN 978-9975-50-135-4.
Disponibil online 29 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metafora „celor trei” la lecţiile de literatură română
Caraman Vlad
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mărturii ale literaturii pentru istoria limbii române
Druţă Inga
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marin Preda – un adevărat creator de capodopere
Luchianciuc Natalia, Găină Diana
Confluențe Bibliologice
Nr. 1-2(61-62) / 2022 / ISSN - /ISSNe 1857-0232
Disponibil online 3 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exegeza lui Gheorghe Grigurcu. Câteva opinii
Severin Marta
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2023 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 1 December, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remember: la personnalité créatrice de Julie Hasdeu à 150 ans depuis sa naissance
Lupu-Vlădescu Andreea
Université Spiru-Haret, Bucharest
Intertext
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-1399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vindecarea traumelor familiale în două romane contemporane: „Fata din casa vagon” de Ana Maria Sandu și „Unterstadt” de Ivana Šojat-Kuči
Olujic Ivana
Intertext
Nr. 3-4(47-48) / 2018 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 8 August, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-868
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Du paradoxe de la fidélité en traduction littéraire
Courriol Jean-Louis
Intertext
Nr. 1-2(30) / 2014 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 30 April, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-1105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The lonely children of transition
Aniţoi (Ionesi) Galina
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 28 / 2022 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 1 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipostaze ale personajului tranziției: politicianul („aleșii poporului”)
Aniţoi (Ionesi) Galina
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revista „Limba Română”, o bibliotecă în care trecutul și viitorul se întâlnesc
Bantoş Alexandru
Limba Română
Nr. 5-6(295-296) / 2024 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 7 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O aniversare de har ieşean
Caba Mihai
Limba Română
Nr. 1-2(291-282) / 2024 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 1 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre frivolitatea fiinţei şi alte lucruri disjuncte din viaţa noastră
Caraman Viorica-Ela
Limba Română
Nr. 7-12(273-278) / 2022 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Critica literară despre manifestările arhetipale şi semnificaţiile erosului la Mircea Eliade
Ivanov (Șeptichin) Nadejda
Limba Română
Nr. 7-12(273-278) / 2022 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GREEN CARD (Fragment)
Olteanu Constantin
Limba Română
Nr. 1-2(267-268) / 2022 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 22 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O chema Ella
Şcerbani Valentina
Limba Română
Nr. 1-2(267-268) / 2022 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 22 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dragă Herman / Dear Herman; dezgheţ / thaw; apele acestui pământ / the waters of this earth; traversarea / the crossing; nou şi corect din punct de vedere gramatical, cu accentul potrivit / new and grammatically correct, with the right accent; Dragă Ma’a / Dear Ma’a; va-Mă / customs; caldarâmul / the pavement; dragă Ahmadu / dear Ahmadu; lua-te-ar naiba, Mendel! / Damn you, Mendel!
Vovc Vitalie
Limba Română
Nr. 1-2(267-268) / 2022 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 22 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poetul și traiectoria nebănuită a destinului (Sergiu Grossu – 100 de ani)
Colesnic Iurie
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta poetică in literatura universală și romană
Ciubotaru Adrian
Metaliteratură
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 20 June, 2016. Descarcări-49. Vizualizări-946
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 34