IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(99) pentru cuvîntul-cheie "stability"

Природно-экономические особенности региона АТО Гагаузия и продуктивность земли

Parmacli Dumitru1, Fileva L.2, Cara Maria1, Curaxina Svetlana1
1 Комратский государственный университет,
2 Агропромышленный Комплекс АТО Гагаузия
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Refacerea calităţilor motrice ale pacienţilor cu endoprotezare totală de şold pentru reeducarea activităţilor vieţii zilnice

Zavalişca Aurica, Chifulescu Inessa
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 24 February, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Совершенствование методов оценки длительной устойчивости оползнеопасных склонов и откосов

Polcanov Vladimir, Cîrlan Alexandru, Popovschii Victor
Технический Университет Молдовы
Mediul şi dezvoltarea durabilă,
Ediţia 4. 2018. Chişinău. .
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invariant conditions of stability of motion for some four-dimensional differential systems

Orlov Victor
Technical University of Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(6) / 2018 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theoretical and conceptual approaches to the role of national and regional security on ensuring stability in Eastern Europe

Budurina-Goreacii Carolina, Cebotari Svetlana
State University of Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(112) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul Сonsiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite în procesul afirmării stabilităţii în plan universal

Manciu Liana-Alina
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Результаты оценки пластичности и стабильности сортов сои

Beliavscaia Liudmila, Dianova Anna, Beliavskii Iurii
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-1029
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stabilitatea substanţelor medicamentoase

Vidraşcu Anastasia, Ştefăneţ Tatiana
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-43. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locul şi rolul UE în reglementarea diferendului transnistrean

Casiadi Oleg, Buciuşcan Ludmila
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVII(1) / 2017 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperarea în cadrul Uniunii Europene: de la pactul de stabilitate şi creştere la noul tratat fiscal
Padurean Elena, Pădurean Alexandru
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul negocierii afacerilor internaţionale deficient şi oportunităţi
Şargu Lilia
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-33. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locul frazeologismelor cu elemente arhaice în limba română contemporană

Trinca Lilia
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(27) / 2016 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 10 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banking business models: conceptual and methodological approach

Ababii Victor
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hopf bifurcations analysis of a three-dimensional nonlinear system
Craioveanu Mircea, Tigan Gheorghe
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 3(58) / 2008 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Measure of stability and quasistability to a vector integer programming problem in the l1 metric
Emelichev Vladimir, Karelkina Olga, Kuzmin Kiril
Belarusian State University
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 1(50) / 2006 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 14 December, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние условий среды на генетический потенциал продуктивности озимой пшеницы в Республике Молдова

Postolati Alexei
Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция»
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пластичность и стабильность некоторых сортов озимого ячменя

Chişca Maria
Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция»
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On the stability of approximate solutions of the inverse synthesis problem

Menshikov Yuri
Proceedings IMCS-55
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studying stability of the equilibrium solutions in the restricted Newton’s problem of four bodies
Grebenikov Evgenii, Prokopenya Alexandr
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 2(42) / 2003 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Lyapunov stability in restricted problems of cosmic dynamics
Gadomski Leszek, Grebenikov Evgenii, Jakubiak Miroslaw, Kozak-Skoworodkin Dorota
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 1(41) / 2003 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 99