IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(38) pentru cuvîntul-cheie "behaviour"
Новое видение о психическом здоровье
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Vudu Lorina
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Componente bioetice și comportamentale în aplicarea anesteziei
Berlinschi Dinu
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea eficacității metodelor de formare a culturii ecologice la elevii de vârsta școlară mică
Balan-Chiriac Elena
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.2. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 21 April, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind combaterea comportamentului de neconformare fiscală prin modalităţi de eficientizare a interacţiunii dintre autorităţile fiscale şi contribuabili
Leonida Ionel
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 27 February, 2014. Descarcări-41. Vizualizări-1109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The strategies that will help you to begin your class successfully
Pancenco Larisa
State Agrarian University of Moldova
Economie
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte morale ale publicității
Osedlov Inessa, Ţurcan Galina
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
În zodia pandemiei
Scrumeda Andreea
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 5 May, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptual reframing of the socialization process from the mentoring activity perspective
Gogoi Elena, Lozovanu Ecaterina
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-18. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea la studenţi a competenţei de comunicare profesională
Babîră E., Verdeş Maria-Rocselana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 5 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări privind situația persoanelor cu dizabilități în societate
Pavlencu Mariana, Revenco Ana-Maria
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(359-360) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comportamentală, identificarea microexpresiilor și a altor surse de obținere a informațiilor cu semnificație psihologică
Fodor Ina
Legea şi Viaţa
Nr. 1(SVol.II) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportamentul – fundament al activității medicale
Coșpormac Mihaela, Nastasiu Silvia
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some peculiarities of rat's behaviour at the action of high temperatures
Vrabie Valeria1, Ciochină Valentina1, Bodorin Cornelia2
1 Institute of Physiology and Sanocreatology,
2 Emergency Institute of Medicine
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(38) / 2022 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 19 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ethological relations in the communities of two species of wood mice Apodemus uralensis and Apodemus sylvaticus
Cemîrtan Nelli, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Savin Anatolie
Institute of Zoology ASM
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(27) / 2011 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 16 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestările comportamentale ale adolescenților prin prisma behaviorismului
Antoci Diana
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 24 August, 2020. Descarcări-151. Vizualizări-1096
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meeting statement: Call to action for step-change in health behaviours
Noi Autori, Kocinaj-Berisha Merita1, Silitrari Natalia2
2 National Agency for Public Health
Public Health in Practice
Nr. / 2024 / ISSN - /ISSNe 2666-5352
Disponibil online 25 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale biodiversităţii faunei de lumbricide (Oligochaetalumbricidae) existente în perimetrul limitrof al comunei Vânători, județul Neamţ
Bădeanu Marinela, Şuteu Daniela, Chiorescu Esmeralda, Filipov Feodor, Ignat Gabriela
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportarea unor soiuri de coacăz negru în condiţiile din Republica Moldova
Caraman Ion, Tcaci Valentina
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza de conţinut şi comparativă a medelelor privind satisfacţia muncii
Bîrcă Alic
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-82. Vizualizări-832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile umane militare versus şcoala sociologică de gândire managerială: convergenţe sau divergenţe
Solomon Oleg
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(22) / 2019 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 38