IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-7(7) pentru cuvîntul-cheie "traditionalism"

Riscuri și amenințări în regiunea extinsă a Mării Negre

Popilevschi Dumitru
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parvenitul – personaj al epocii de tranziţie
Aniţoi Galina
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 2(36) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 October, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vasile Romanciuc între spiritul modern şi angajarea tradiţiei
Chiperi Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Metaliteratură
Nr. 1-2(32) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 February, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Critica literară: mize estetice şi estetism veleitar
Ţurcanu Andrei
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(287-288) / 2016 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 13 January, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Securitatea în regiunea extinsă a Mării Negre

Popilevschi Dumitru
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spațialitatea publică în structura complexurilor vitivinicole autohtone

Trifan Aurelia
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanul lui Vladimir Beşleagă în receptare critică
Gherman Oxana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-7 of 7