IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "fractal"
Metodica introducerii noţiunii de recursivitate prin utilizarea graficii
Cabac Eugeniu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muzica fractală in cursul tehnicilor componistice moderne
Ciobanu Ghenadie
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(19) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-853
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fractalele intuiţiei eminesciene
Sirbu Ana
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare,
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-16-6..
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simbioza dintre matematică și artă facilitată de componenta digitală
Globa Angela, Gasnaş Ala
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 3-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-813-8.
Disponibil online 8 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statistic and fractal processing of human biological fluids phase-inhomogeneous images
Ushenko Yu., Telenha Olga, Balanetska Valentine, Sidor Maksim
Yuriy Fedkovych National University of Chernivtsi
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 1. 2011. . ISBN 978-9975-66-239-0..
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numere complexe. Planul complex. Mulțimea lui Mandelbrot
Gușan Veronica, Gaşiţoi Natalia
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-248-1.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le modele fractal applique a la traduction specialisee
Zbanţ Ludmila, Gheorghiţă Elena
Université d’Etat de Moldavie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(60) / 2012 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 September, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-1005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul lumilor fractalice în romanul Orbitor de Mircea Cărtărescu
Şleahtiţchi Maria
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(60) / 2012 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 September, 2015. Descarcări-20. Vizualizări-1043
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fraclang - a domain specific language for building fractals
Botnari Ciprian, Guzun Grigore, Cucoș Emanuil, Mirovski Artiom
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 19 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9