IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-15(15) pentru cuvîntul-cheie "procedeu"

Analiza comparativă a funcţionării CET-urilor cu capacitatea diferită de generare a energiei termice şi energiei electrice

Berzan Vladimir, Postolati Vitali, Babici Vladimir
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 30 November, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relectura textului clasic — criterii, metode, clişee
Durbală Anatol
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(18) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noi tendinţe în arta cărţii moldovenești din perioada anilor 1970–1980

Rocaciuc Victoria
Arta
Nr. 1(AV) / 2018 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 21 August, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grafica de carte din RSS Moldovenească în perioada de instaurare a realismului socialist (1940–1953)
Rocaciuc Victoria
Arta
Nr. 1(AV) / 2016 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 8 February, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea acțiunii nanocompozitelor chitosan-zinc și chitosan-fier asupra levurii

Beşliu Alina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte conceptuale privind măsurile speciale de investigații

Botnari Ilie
Legea şi Viaţa
Nr. 4(316) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fabula în grafica de carte moldovenească (1945-2015)

Rocaciuc Victoria
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-45-654-8.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Translating procedures in translating “Nature” idioms from English into Romanian

Enciu Diana, Constantinov Lilia
Moldova Tiraspol State University
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXIX-a. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedeu de obţinere a ergosterolului din biomasa drojdiilor Saccharomyces

Molodoi Elena
International Conference of Young Researchers
Ediția 8. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul serigrafiei asupra dezvoltării creativităţii studenţilor graficieni

Diaconu-Catan Oxana12
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivul pastoral în grafica de carte moldovenească (1945—2010)

Rocaciuc Victoria12
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinutul unor metale grele în polenul colectat de albinele melifere şi legătura acestuia cu factorii mediului ambiant
Cebotari Valentina, Gliga Olesea, Buzu Ion
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(91) / 2016 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea elementului folcloric în suitele compozitorului Gheorghe Neaga

Chiciuc Natalia
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivul pastoral in grafica de carte moldovenească (1945–2010)

Rocaciuc Victoria
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind metodologia receptării operelor dramatice în şcoală
Şchiopu Constantin
Univers Pedagogic
Nr. 1(45) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 26 May, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-15 of 15