IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(24) pentru cuvîntul-cheie "conținut"

Rolul inputului în dezvoltarea competenței sociolingvistice la limba străină

Petriciuc Lilia
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 14 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unitatea structurală a măsurilor speciale de investigații: abordări doctrinare și reglementări

Jitariuc Vitalie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile scriiturii componistice în lucrările lui Vlad Burlea Mărturiile calvarului și Ora eternă

Badrajan Svetlana, Guţu Elena
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a III-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3126-7-7.
Disponibil online 1 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Căutări experimentale în imaginea figurativă a picturii moldovenești din anii 1975–1980

Platon Liliana
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concept, content and scope of copyright

Tatar Olga, Mititelu Oxana
Comrat State University
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(371-372) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul biologic şi compoziţia chimică a uleiului volatil la specia Nepeta Grandiflora M. Bieb.

Colţun Maricica1, Bogdan Alina1, Gille Elvira2, Necula Radu Dan2
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-909-5.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influenţa seminţelor din struguri asupra compoziţiei chimice a vinurilor roşii

Rusu Emilian, Obadă Leonora, Grosu (Covalciuc) Olga, Cibuc Mariana, Nemţeanu Silvia
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 26 March, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluation of Youtube content regarding Varenicline and smoking cessation

Sahin Musa1, Kaya Erhan2
1 Ministry of Health, Turkey,
One Health and Risk Management
Nr. 4(1) / 2023 / ISSN 2587-3458 /ISSNe 2587-3466
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Psychological Facets of Katherine Mansfield’s Short Stories

Popa Daniela Carmen, Ceh Oxana
"Alecu Russo" State University of Balti
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte ale identităţii operei literare

Enciu Valentina
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptualizarea curriculumului universitar: logica competenţelor şi logica obiectivelor

Cabac Valeriu
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problema ritmului în traducerea poetică

Paladian Cristinia
Universitatea Naţională „Iurii Fedkovici” din Cernauţi
Traducerea – act creativ: între știință și artă
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-37-1.
Disponibil online 25 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizarea programului de dezvoltare a motivației învățării la liceenii arabi din Israel

Asla Ibrahem
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(122) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea inovativă în cadrul cursurilor opţionale

Cartaleanu Tatiana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruirea diferenţiată versus libertatea de alegere

Cartaleanu Tatiana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(107) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 4 October, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracterele şi conţinutul principiului soluţionării paşnice a diferendelor internaţionale
Boboc Lucia
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(30) / 2013 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 20 February, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-815
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вопросы ответственности согласно статьям 256, 324 и 330 УК РМ
Florea Vasile
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(188) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza caracteristicilor sistemelor de management al învățării

Ţiţchiev (Camerzan) Inga, Iamandi Veronica
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(62) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interacțiunea și corelația dintre coregrafie și literatura artistică ca factor de dezvoltare a baletului contemporan

Bețișor Angela
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficienţa procesului de învăţământ în raport cu succesul şi performanţa şcolară a elevilor

Gheorghiţă Margareta
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-67. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 24