IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(42) pentru cuvîntul-cheie "definition"
Marketingul evenimentelor
Andreica Romulus1, Popescu Mariana2, Crauş Daniel2
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-382. Vizualizări-1431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezentarea termenilor din domeniul matematicii în manualele școlare (clasele a VI-a-a IX-a)
Zgardan-Crudu Aliona
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția surselor mass-media la formarea și consolidarea coeziunii sociale
Spătaru Tatiana
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană
Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-5-88554-180-0.
Disponibil online 4 June, 2023. Descarcări-18. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Актуальные проблемы изучения терминологии. Термин и его концепт
Sulac Sofia
Комратский государственный университет
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epilepsiile copilului: particularităţi de diagnostic
Hadjiu Svetlana12, Sprincean Mariana21, Revenco Ninel12
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(75) / 2017 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 20 February, 2018. Descarcări-50. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Explorarea didactică a terminologiei filologice
Cosovan Olga
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scientific fundamentation in the law-making process in the Republic of Moldova
Vaculovschi Ghenadie
University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile discutabile ale actului normativ în lumina noilor reglementări legislative
Botnari Elena
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Definirea conceptului de competență de comunicare în limba straină
Herţa Lilia1, Postica Oxana2
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-46-739-1 .
Disponibil online 30 May, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Introduction to Biosensing
Korotcenkov Ghenadie1, Ahmad Rabiu Garba123, Guleria Praveen4, Kumar Vineet2
1 Moldova State University,
2 Lovely Professional University, Punjab, Phagwara,
3 Sa’adatu Rimi College of Education, Kumbotso Kano,
4 DAV University, Punjab, Jalandhar
Curierul Medical
Nr. 1(319) / 2011 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 25 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea organizatorilor grafici pentru operaţionalizarea termenilor
Cartaleanu Tatiana
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-787-2.
Disponibil online 23 October, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind studierea și perceperea traducerii în contextul paradigmelor moderne
Gheorghiţă Elena
Intertext
Nr. 1-2(25) / 2013 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 15 February, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-983
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia adulţilor - definiţie şi caracteristici
Bertea Iulian-Ciprian
Journal of Innovation in Psychology, Education and Didactics (JIPED)
Nr. 1(S) / 2018 / ISSN 2247-4579 /ISSNe 2392-7127
Disponibil online 24 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Found: a definition of intelligence
Falode Adewunmi
Journal of Social Sciences
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 3 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оцінка загроз критичній інфраструктурі як важлива складова частина діяльності із захисту державної безпеки
Eremciuk Aleksandr
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 6(34) / 2018 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 23 January, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Definiții specializate ale termenilor de marketing
Druţă Inga, Vieru Lidia, Vlas Mariana
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-93. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Об интерпретации основных понятий терминологии
Stoianova Inga
Международный Независимый Университет Молдовы
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 2. 2014. Комрат. .
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О значении концептуальной оболочки термина при составлении терминологических словарей
Sulac Sofia
Комратский государственный университет
Știință, educație, cultura
2014. Комрат. ISSN 1857 - 2170.
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epuizarea profesională a cadrelor didactice - subiect de actualitate pentru învățământul ontemporan
Mîsliţchi Valentina, Pereteatcu Tatiana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol.6. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 6 April, 2022. Descarcări-70. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lexicographical Presentation of the Core Verbal Nouns
Mascaliuc Victoria
"Alecu Russo" State University of Balti
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 6 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 42