IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(29) pentru cuvîntul-cheie "variabilitate"
Annual and seasonal precipitation trends within Oltenia Plain, Romania (1961-2010)
Vlăduţ Alina
University of Craiova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аберрантные криптические морфотипы позвоночных: описание феноменов и возможные причины их возникновения
Roman E.
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 26(39) / 2017 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 1 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reacția gametofitului masculin de tomate la acțiunea fitopatogenilor virali
Saltanovici Tatiana, Andronic Larisa, Antoci Liudmila, Doncilă Ana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(345) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități corelative ale diversității molecular-genetice, biochimice și morfologice a plantelor de Origanum vulgare L. din flora spontană a Republicii Moldova.
Port Angela, Mutu (Calmîş) Ana, Duca Maria
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменчивость некоторых признаков пыльцы у мутантных форм томата под действием абиотических стрессов.
Macovei Milania
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea particularităţilor variabilităţii parametrilor fructului in populaţiile hibrizilor intra-şi interspecifici de tomate ca urmare a acţiunii infecţiei virale
Mărîi Liliana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(322) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 July, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-825
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea caracterelor cantitative la orz în generaţiile M0-M3 la plantele
Grigorov Tatiana, Smerea Svetlana, Andronic Larisa, Berzoi Valentina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(321) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 7 February, 2014. Descarcări-28. Vizualizări-944
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența patogenilor virali asupra variabilitații gametofitului masculin la tomate
Doncilă Ana
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afixoidarea: fenomen lingvistic în germen (literele grecești în formarea cuvintelor afixoidate)
Mincu Eugenia
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind varianta limbii române din Republica Moldova
Botnari Liliana
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variațiile morfologice ale sinusului maxilar
Karabacak Ozcan Yasin
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomene semantice în terminologia medicală: paronimia
Mincu Eugenia
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 30 April, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivaţia normelor literare la nivel sintactic
Butuc Petru
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 May, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varietăţile de limbă: factori şi criterii de clasificare
Botnari Liliana
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 May, 2018. Descarcări-43. Vizualizări-987
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile alterității lingvistice în procesul achiziției lingvistice
Soltan Angela, Zbanţ Ludmila
Traducerea – act creativ: între știință și artă
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-37-1.
Disponibil online 22 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerațiuni privind folosirea polipedonului în aprecierea răspîdirii spațiale a solurilor
Popov Leonid, Overcenco Aureliu, Curcubăt Stela
Starea actuală a componentelor de mediu.
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensional variability of the human second molar (M2) in Bronze Age populations from North-East Romania
Ciorpac-Petraru Ozana-Maria12, Bejenaru Luminiţa12, Groza Vasilica-Monica2, Popovici Mariana2
1 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI)
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3768 /ISSNe 2587-3776
Disponibil online 3 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morphological peculiarities and variability of the marginal mandibular branch
Babuci Angela, Catereniuc Ilia, Zorina Zinovia, Botnari Tatiana, Certan Galina, Botnaru Doina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea unor populații de lupoaie originare din China. Morfometria și identificarea raselor (I)
Duca Maria, Mutu (Calmîş) Ana, Clapco Steliana, Bivol Ina, Wang Chao
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea expresiei unor gene asociate cu patologiile cardiovasculare
Duca Maria1, Palii Ina2, Galea-Abdușa Daniela1
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 29