IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-15(15) pentru cuvîntul-cheie "teorii"

Theoretical and conceptual approaches to the role of national and regional security on ensuring stability in Eastern Europe

Budurina-Goreacii Carolina, Cebotari Svetlana
State University of Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(112) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concepte și teorii despre industria muzicală: analiza abordărilor socio-culturologice

Badicu Iurie
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte privind cercetarea psihologică

Georgescu Maria12, Cucer Angela3
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teorii şi modele ale motivaţiei în context şcolar

Vetrilă Sorina, Silistraru Nicolae
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptualizarea modelului teoretic al educaţiei literar-artistice şi lingvistice a elevilor prin valorificarea lecţiilor netradiţionale

Vîlcu Marcela
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(126) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia conceptelor fundamentale privind procesul de echilibrare bugetară
Dodon Svetlana, Iliadi Gheorghe
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(31) / 2013 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2014. Descarcări-15. Vizualizări-819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lecția netradițională versus lecția clasică: repere teoretico-metodologice

Şchiopu Constantin1, Vîlcu Marcela2
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicaţii ale teoriilor economice, organizaţionale şi manageriale în managementul întreprinderilor mici şi mijlocii
Mironov Svetlana1, Mironova Anna2
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(72) / 2014 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 10 July, 2015. Descarcări-16. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Europa Centrală şi de Sud-Est: concepte, teorii, departajări
Stănescu-Stanciu Teodora
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(94) / 2016 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 19 October, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teorii despre industria muzicală: analiza abordărilor socio-culturologice

Badicu Iurie, Comendant Tatiana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(41) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 21 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul de literatură: teorii şi controverse

Şchiopu Constantin
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 20 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte juridico-politice privind dinamica migrației la nivel național

Ticu Ioan
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Literatura postmodernistă – o literatură controversată

Galațanu Daniela, Străjescu Natalia
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 67. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte cu privire la obligaţia de a contracta
Bîtca Ion, Gonciaruc Olga
Vector European
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 2 June, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etnomuzicologia de ieri şi de azi: un obiect şi un concept în mişcare

Chiseliţă Vasile
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 26 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-15 of 15