IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(26) pentru cuvîntul-cheie "manuscris"
Aspectele textologice ale receptării operei lui James Joyce
Filimon Veaceslav
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un text puțin cunoscut al „Sindipei”
Verebceanu Galaction
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erorile din inscripţiile parietale slavone şi rolul lor în cercetarea picturii Moldovei medievale (note liminare).
Ciobanu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2013 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manuscrisul Sandipa în raport cu alte copii ale romanului popular
Verebceanu Galaction
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-1-6.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-715
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manuscrise româneşti din fondul sectorului „Carte rară şi veche” a BŞC „Andrei Lupan” a AŞM
Cereteu Igor
BiblioScientia
Nr. 11-12 / 2014 / ISSN 1857-2278
Disponibil online 24 February, 2015. Descarcări-18. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Duhovnicească deprindere: un manuscris nemţean necunoscut
Cereteu Igor
BiblioScientia
Nr. 9 / 2013 / ISSN 1857-2278
Disponibil online 18 January, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-1424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erminia – „abecedar” al picturii bisericesti: aspecte genetico-evolutive
Mocanu Alina Viorela
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-37. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte stilistice în lucrarea la sat pentru clarinet și pian de Vasile Ijac
Roman Iulia, Roman Ciprian-Cătălin
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3453-3-0 (PDF); 978-9975-3453-4-7 (PDF).
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinonimia lexicală în textul manuscrisului Sandipa
Verebceanu Galaction
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corabia cărții Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova prin timp
Plăieșu Raisa
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 7 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compozitor, pianist de excepție și bibliotecar: Constantin Romanov
Colesnic Iurie
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 21 October, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coperte inedite în colecțiile speciale a Bibliotecii Științifice Medicale USMF „Nicolae Testemiţanu”
Karnaeva Liubovi1, Şoroc Nona1, Herța Valeriu2
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2017 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 18 May, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-871
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente simbolice ale identității naționale prezente în miniatura armeană
Ardelean Elena, Tudor Vasile
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3513-9-3.
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Grafia (1)
Verebceanu Galaction
Philologia
Nr. 3-4(309-310) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații filologice asupra manuscrisului Sandipa
Verebceanu Galaction
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O primă ediție a Alexandriei lui Năstase Negrule
Verebceanu Galaction
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 30 April, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un maniscris al Sindipei de la sfârşitul secolului al XIII-lea. Text (I-3)
Verebceanu Galaction
Philologia
Nr. 5-6(293-294) / 2017 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale artei tiparului din Moldova
Nastas Viorica
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-310-3.
Disponibil online 1 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria și practica actuală a expertizei scrisului de mână și a semnăturii: probleme și soluții
Costea Mihai
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(43-44) / 2018 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte morfologice în lucrarea La sat pentru clarinet și pian de Vasile Ijac
Roman Iulia, Roman Ciprian-Cătălin
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(41) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 18 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 26