IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-6(6) pentru cuvîntul-cheie "phonological competence"
Aspecte experimentale ale dezvoltării competenţei fonologice a cadrelor didactice pe tot parcursul vieții
Barbăneagră Alexandra, Dermenji-Gurgurov Svetlana, Usatîi Larisa, Ţap Elena, Bulicanu Ion
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul pedagogic de formare a competenţei fonologice la studenţi – filologi
Usatîi Larisa, Barbăneagră Alexandra, Dermenji-Gurgurov Svetlana
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demersul didactic de formare a competenţei fonologice în limba engleză la studenţii filologi
Usatîi Larisa
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii specifice în formarea competenţei fonologice la studenţi-filologi
Usatîi Larisa, Barbăneagră Alexandra, Dermenji-Gurgurov Svetlana
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 3 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale formării/dezvoltării competenței lingvistice în limba română ca limbă nematernă la elevii alolingvi
Găluşcă Lilia
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe moderne în formarea competenţei fonologice în limba engleză
Usatîi Larisa
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(46) / 2020 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-6 of 6