IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(43) pentru cuvîntul-cheie "temperatură"
Calcule ale indicelui bioclimatic termo-higrometric pe teritoriul municipiului Chișinău
Puţuntică Anatolie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elucidarea rоlului factоrului de genоtip al pоrumbului în reacția la patоgenii fungici Fusarium spp. în diferite cоndiții de temperatură
Grigorcea Sofia, Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia, Aluchi Nicolae, Legaci Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de disconfort bioclimatic Thom pe teritoriul Republicii Moldova
Puţuntică Anatolie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia scărilor de temperatură
Cernica Ion, Nicolaescu Sergiu, Ciobanu Adrian
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 23 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul temperaturii la interacţiunea parazitului Orobanche Cumana Wallr. Cu unele genotipuri de floarea soarelui (Helianthus Annuus L.)
Popescu Victoria
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 24 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spectrul ecologic al vegetației din Grădina Botanică a Muzeului Național de Etnografie şi Istorie Naturală
Cojuhari Tamara, Postolache Gheorghe, Pană Sergiu
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 24(37) / 2016 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temperatura optimală în operaţiile cu circulaţie extracorporală şi protecţia cerebrală (Revista literaturii)
Guzgan Iurie, Moscalu Vitalie, Manolache Gheorghe, Vărlan Eugen, Ţurcanu Grigore, Batrînac Aureliu
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(45) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 5 January, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența temperaturii scăzute de o intensitate stresorică moderată asupra unor indici ai metabolismului proteic la viței în ontogeneza postnatală.
Balacci Sergiu
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul condiţiilor de cultivare in biosinteza β-glucanilor la Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20
Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia, Molodoi Elena, Efremova Nadejda, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Borisova Tamara
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(320) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 18 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-1099
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii climatogeni şi reţeua de transport
Maxim Vasile, Puţuntică Anatolie
Georeview, Geography Series
Nr. 19 / 2010 / ISSN 2343-7405
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica hidrochimică a râului Nistru și influența acestuia
Starîș Mădălina
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 19 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica schimbărilor climatice și impactul acestora asupra ecosistemului râului Nistru
Pruneanu Milena
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 19 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stability of ascorbic acid during the technological processes of apricot compote fabrication
Patraș Antoanela, Baetu Alina Loredana, Băetu Mihai-Marius
Journal of Engineering Sciences
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 1 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wine production from local varieties of grapes in microwinery conditions
Codrean (Sclifos) Aliona, Covaci Ecaterina, Stratan Alexandra
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 8 May, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Încălzirea globală - mit sau realitate
Gaideva Elena
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-310-3.
Disponibil online 28 June, 2023. Descarcări-37. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obţinerea colorantului roşu din tescovină de sfeclă
Carabulea Boris, Motriuc Svetlana, Carabulea Vera
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-310-3.
Disponibil online 27 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extragerea colorantului roşu prin metoda enzimatică
Carabulea Boris, Motriuc Svetlana, Carabulea Vera
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-310-3.
Disponibil online 27 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extragerea cologanţilor naturali
Carabulea Boris, Motriuc Svetlana
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-310-3.
Disponibil online 27 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea regimului termic în incubator industrial
Tincovan Serghei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obţinerea şi verificarea stabilităţii microbiene a pateului cu ficat în borcan
Gorneţ Viorel, Rubţov Silvia
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 24 May, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 43