IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-4(4) pentru cuvîntul-cheie "Machine Learning"
Fintech și concurența efectivă în sistemul bancar și financiar
Chicu Veronica
The Collection.
Ediția 1. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-01-4.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Designul unei aplicații de data mining pentru achiziționarea noilor clienți
Popa Alina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 28 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Designul unei aplicații de data mining pentru achiziționarea noilor clienți
Popa Alina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(142) / 2021 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deep learning approach to forecasting electricity price from load data
Babușkin Vladimir, Căpăţână Gheorghe
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(137) / 2020 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-4 of 4