IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-5(5) pentru cuvîntul-cheie "consommateur"

Eco agriculture – une solution importante pour notre pays

Pegza Ana, Dubac Victoria
Université Technique de Moldavie
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les débats entre le droit communautaire, moldave et français concernant le statut du consommateur en qualite de personne morale
Plotnic Olesea, Băieşu Aurel
Université d’Etat de Moldavie
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3(29) / 2013 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instrumente economico-financiare ale relației producător-consumator în misiunea comună de protecție a mediului

Ardelean Grigore, Ţeruş Ivan
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(243) / 2021 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 6 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La nature juridique du contrat d’adhesion au risque d’un desequilibre contractuel

Plotnic Olesea1, Nicolae Marian2
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(237-239) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’influence des couleurs en marketing

Mardari Dalia
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 13 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-5 of 5