IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-2(2) pentru cuvîntul-cheie "consommateur"

Eco agriculture – une solution importante pour notre pays

Pegza Ana, Dubac Victoria
Université Technique de Moldavie
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les débats entre le droit communautaire, moldave et français concernant le statut du consommateur en qualite de personne morale
Plotnic Olesea, Băieşu Aurel
Université d’Etat de Moldavie
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3(29) / 2013 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-2 of 2