IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(66) pentru cuvîntul-cheie "Республика Молдова"

Национальные инновационные системы: необходимость их функционирования, основные принципы её формирования и элементы

Percinschi Natalia
Национальный Институт Экономических Исследований АНМ
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ социального обслу­живания пожилых граждан в городе Тараклия

Circov Evgheni1, Tsvetanova Ioanna2
1 Государственный университет им. „Гр. Цамблак”, Тараклия,
2 Юго-Западный университет "Неофит Рильский", Благоевград
Dunărea – Nistru: Anuar
Vol. 5. 2017. Taraclia. .
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultatele vaccinării anti-HPV în Republica Moldova

Agop Silvia
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(86) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mortalitatea cardiovasculară și speranță de viață în Republica Moldova

Penina Olga, Raevschi Elena
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disponibilitatea serviciilor de asistență medicală cardiovasculară, mortalitatea și povara morbidității prin maladii cardiovasculare în Republica Moldova în contextul datelor statistice europene.

Moscalu Vitalie1, Rudi Victor1, Marina Angela1, Batrînac Aureliu2
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factorii de risc cardiovascular și comportamentele nocive în Republica Moldova în contextul datelor statistice europene

Moscalu Vitalie, Vatamanu Eleonora, Rudi Victor, Marina Angela
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Epidemiologia cancerului de col uterin în Republica Moldova.

Urechi Virgiliu
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отражение фитосимволики в фольклорном сознании носителей русского фольклора Республики Молдова

Zaicovschi Tatiana
Институт культурного наследия АНМ
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-50-182-8.
Disponibil online 21 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оценка уровня развития крестьянских фермерских хозяйств в Республики Молдова методом стохастической границы

Semionova Elena, Cimpoieş Dragoş, Racul Anatol
Государственный Аграрный Университет Молдовы
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-842-0.
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Реалии и перспективы высшего образования в Республике Молдова

Munteanu Angela, Corduneanu Irina
Академия экономического образования Молдавии
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бюджетные правила в Республике Молдова

Petroia Andrei
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 2 May, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specia Philonthus diversiceps Bernhauer, 1901 (Coleoptera, Staphylinidae, Staphylininae) în Republica Moldova.

Mihailov Irina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza comparativă a faunei noctuidelor (Lepidoptera, Noctuidae) din Republica Moldova și unele ţări europene.

Ţugulea (Hacina) Cristina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Controlul biologic al Coleopterelor Curculionide (Coleoptera, Curculionaidae): probleme, realizări și perspective

Moldovan Anna12
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A review of the major pest insects of tomato crops in the Republic of Moldova

Molotievskiy Munteanu Natalia1, Toderaş Ion1, Iurcu-Străistaru Elena1, Moldovan Anna12
1 Institute of Zoology,
2 State University of Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 12 July, 2019. Descarcări-52. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Возможность использования подземных вод для орошения в Республике Молдова

Jalalite Ghene, Jeleapov Victor, Nicoara Igor
Институт геологии и сейсмологии АНМ
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 16 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The moldovan bank fraud (2012-2015). A process tracing analysis of the Moldovan $1 billion money laundering

Varzari Alexandrina
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Methodological approach to the elaboration of indicators for quantifying the competitiveness of goods

Gutium Tatiana
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moldovan external trade with EU, CIS and other countries: achievements and challenges

Ceban Alexandru
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 21 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Involvement in business of young graduates of vocational education and training institutions: the case of the Republic of Moldova

Aculai Elena, Deliu Natalia
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 21 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 66