IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 101-120(216) pentru cuvîntul-cheie "educaţie"

«Искусство воспитания» как реальность системы образования в Республике Молдова

Siniţaru Larisa
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Эволюция системы образования Украины

Listopad A., Mardarova I.
Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(54) / 2019 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 29 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diminuarea abandonului şcolar prin activităţi psiho – socio -educative

Vîrlan Maria, Diţa Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(50) / 2018 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 4 June, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța comunicării în procesul educational
Dumitru Cristina
Universitatea din Piteşti
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(44) / 2016 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 11 October, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
”Copilul care nu trebuie nimănui” - aspecte psihosociale
Ciobanu Elena1, Pantea Oleg21
1 Departamentul Instituţiilor Penitenciare (DIP),
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 32 / 2013 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția conceptului educația și formarea profesională privind statutul juridic al funcției publice

Pogoneţ Galina
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 11 August, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea strategică a activităţii de formare a vorbitorului cult în învăţământul secundar

Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiuni interculturale în context educaţional polonez

Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profilul absolventului în contextul noii generaţii de curricula, aria Limbă şi comunicare

Grîu Natalia
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea valorilor morale la elevi prin intermediul literaturii artistice în cadrul lecţiilor de istorie

Bucataru Igor1, Bucătaru Vera2
1 Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău,
2 Liceul Teoretic „Mihai Viteazul“, Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(115) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antreprenoriatul social: o abordare umană pe calea dezvoltării durabile

Ionescu Ala
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(114) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspectiva pedagogică a definirii valorilor

Tulei Angela12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(113) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehnici de formare a deprinderilor de studiu individual prin învăţare personalizată

Davidescu Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(112) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la educaţie antreprenorială la o cultură antreprenorială

Sclifos Lia12
1 Centrul pentru Educaţie Antreprenorială si Asistenţă în Afaceri,
2 Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(110-111) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schimb de experienţă şi bune practici privind educaţia finlandeză, centrată pe profesor şi pe elev

Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(108) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea – premisa dezvoltării eficiente a instituţiei de învăţământ

Moga Ecaterina1, Spiriduș Geanina2
1 Liceul Teoretic „Elimul Nou“, mun. Chişinău,
2 Şcoala Gimnazială "Ion Creangă", or. Bacău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(105-106) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Normativitatea pedagogică, comunicarea educaţională şi profesorul de calitate

Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(104) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia, demnitatea umană, respectul dintre oameni şi respectul de sine

Albu Gabriel
Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti din România
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(104) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schimbarea şi dezvoltarea în educaţie

Chicu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(104) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parteneriatul şcoală-comunitate în educaţia elevilor pentru soluţionarea conflictelor

Chiosa Cristina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(103) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

101-120 of 216