IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 81-100(147) pentru cuvîntul-cheie "educaţie"
Locul dreptului la învățătură în sistemul drepturilor fundamentale ale omului
Nichita Rodica
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(36) / 2015 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 14 July, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concepții juridice privind dreptul fundamental la învățătură

Nichita Rodica
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(210-212) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 22 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discriminarea şi egalitatea din perspectiva persoanelor cu dizabilităţi
Pavlencu Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(180) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 January, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza eficienței unor politici publice în educația timpurie și educația școlară

Prodan Mariana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 4 July, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politicile și programele Uniunii Europene în domeniul cercetării și educației

Juc Victor, Diacon Maria
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(175) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 February, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Minoritățile etnice în contextul sociocultural din Republica Moldova
Caraman Iurie, Mîndru Valeriu
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 October, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul de interacţiune al domeniilor de sănătate şi educaţie în ocrotirea sănătăţii reproductive a tinerilor în procesul de pregătire a specialiștilor
Zarbailov Natalia, Ceban Oxana, Eţco Ludmila, Ciocanu Mihail, Eţco Constantin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3(13) / 2017 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 27 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pacientul digital în curs de dezvoltare: implicaţiile care ţin de educaţia în sănătatea publică din Statele Unite ale Americii
Combs Donald C.1, Alpino Robert J.2
1 Şcoala Medicală din Virginia de Est,
2 Şcoala de Profesii în Sănătate, Norfolk
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 6 July, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frumosul ca triadă a ființei umane

Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 1 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relația vizitatorului cu spațiile discursive ale muzeului

Boda Gherghina, Rogojanu Dumitru-Cătălin
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 February, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rețeaua Look@IT – un potential mecanism de formare și dezvoltare a E-competenţelor elevilor și tinerilor
Coșuleanu Ion1, Ştefaniţa Anastasia1, Cojocaru Irina1, Salicov Aurelia2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Compania "StarNet"
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(38) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia de performanţă: Contexte. Obiective. strategii
Cioban Mitrofan, Lupu Ilie, Sali Larisa
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(35) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 27 January, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul constituţiei asupra creaţiei ştiinţifice şi artistice
Guceac Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(33) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 18 August, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personalitatea – valoare formată în procesul educational

Bivol Aliona
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistemul educaţional european – factor al securităţii şi stabilităţii UE

 

Roşca Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politici şi strategii de protecţie a consumatorilor în Republica Moldova în contextul implementării ALSAC cu UE

Pituşcan Feodosie
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol. 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 23 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea tehnologiilor informaționale în dezvoltarea competențelor cadrelor didactice

Ştefan Elena Gabriela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(42) / 2019 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări conceptuale și didactice ale fenomenului mass-media în sistemul educațional modern

Culea Uliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(40) / 2018 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectul psihopedagogic al metodologiei predării coregrafiei în școală
Bencheci Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(35) / 2017 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 29 June, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criză de modele sau modele în criză?
Munteanu Cornelia
Liceul Teoretic Român-Italian „Dante Alighieri”, Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(34) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 March, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

81-100 of 147