IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor -19-0(113) pentru cuvîntul-cheie "educaţie"

Tranziția de la școală la muncă: viziunea absolvenților învățământului superior

Rojco Anatolii, Garbuz Veronica
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia şi cercetarea – factori principali în implementarea procesului dezvoltării durabile

Calmuţchi Lidia, Melentiev Eugenia
Acta et commentationes (Ştiinţe Naturale şi Exacte)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspectul integrativ de studiere a matematicii în învăţământul profesional tehnic

Berejanschi Anastasia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficientizarea procesului instructiv-educativ în cadrul orelor de biologie

Nedbaliuc Rodica, Nedbaliuc Boris, Chiriţa Natalia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mediul educațional – factor de formare a prescolarului ca subiect valorizator

Silistraru Nicolae, Bostan Galina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea europeană a educației interculturale în învățământul superior din Republica Moldova
Spînu Stela
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experienţa internaţională in domeniul sistemului educaţional secundar profesional
Taragan Raisa
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principii de structurare a terminologiei pedagogice

Pâslaru Vladimir
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practica internaţională a relaţiilor de cercetare în colaborare între universităţi şi industrie
Vicol Snejana, Sedleţchi Nicolae, Şuşu-Ţurcan Aurelia
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. IV(2) / 2014 / ISSN 2435-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea şi analiza experienţei internaţionale privind educaţia –componentă a economiei bazate pe cunoaştere
Vicol Snejana, Sedleţchi Nicolae, Şuşu-Ţurcan Aurelia
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. IV(2) / 2014 / ISSN 2435-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale predării istoriei şi filosofiei culturii
Aderov Viorica
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(15) / 2012 / ISSN 1857-2251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi perspective in formarea şi educarea studentului in calitate de viitor profesor de muzică şi dirijor de cor
Guţanu Luminiţa
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(15) / 2012 / ISSN 1857-2251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stages of school managers’ professional development
Hbos Farhan
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(25) / 2015 / ISSN 1857-0445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suicide ideation among youth
Dahamshe Nagah
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(24) / 2014 / ISSN 1857-0445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leading the process of change in education
Halfon-Hen Dalia
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(24) / 2014 / ISSN 1857-0445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consumul abuziv de alcool – o deprindere nocivă printre adolescenţi şi tineri
Volcovschi Olga, Palanciuc Mihail
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza stării de fapt privind educaţia pentru sănătate în învăţământul preuniversitar
Hadîrcă Maria
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elemente de proiectare didactică în educația nonformală

Ştefîrţa Adelina
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea învățământului în Republica Moldova – prioritate națională de modernizare socială

Nirean Elena
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/vol.2. 2015. Chișinău. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale educaţiei în contextul dezvoltării durabile

Angheluţă Sorin Petrică, Badea Georgiana Carmen
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-894-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

-19-0 of 113