IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(30) pentru cuvîntul-cheie "pedagogie"

Relațiile pedagogiei cu psihologia

Panico Vasile
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-77. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delimitări conceptuale ale managementului

Istrate-Stefanescu Adriana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inovația în educație. Reconstrucția epistemologică a pedagogiei

Cristea Sorin
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutul epistemologic al pedagogiei. Educația - concept pedagogic fundamental

Panico Vasile
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-241. Vizualizări-1620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Higher education in the era of globalisation: changes and expectations towards future pedagogues

Kukla Daniel
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihopedagogie: spre o nouă știință a educației
Guţu Vladimir, Ţurcanu Carolina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-45. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principii de structurare a terminologiei pedagogice

Pâslaru Vladimir
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedagogia: vocaţie sau dobandire?!… sau despre calitatea de formator a artistului
Lemnaru Daniela
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(19) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teatrele şi şcolile lor: pedagogia aceleiaşi grupe de sânge
Banu Georges
Arta
Nr. 2(AAV) / 2013 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 5 February, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-755
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calcuri și invenții neavenite în terminologia națională a pedagogiei

Pâslaru Vladimir
Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN
Ediţia 3. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-4371-7-2.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ștefan Bârsănescu – promotor al culturii universale: de la pedagogie la inconștientul colectiv

Sova Simona-Andreea
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea proprietăţii intelectuale în domeniul educaţiei și știinţelor educaţiei: importanţa explicaţiei știinţifice

Cuzneţov Larisa
Intellectus
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exploatarea spotului publicitar ca document autentic intercultural
Lăpădat Raluca
La Francopolyphonie
Nr. 2(10) / 2015 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 26 January, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspectiva pedagogica a definirii valorilor

Tulei Angela
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Болгары – музыкальные деятели Республики Молдова

Cervencov Nicolai
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Differenciation des taches dans la classe de FLEDifferenciation des taches dans la classe de FLE

Brînză Cristina
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Interuniversitaria
Ediția VII-a/Volumul I. 2012. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-077-7.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspectiva pedagogică a definirii valorilor

Tulei Angela12
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(113) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehnologia instruirii

Cristea Sorin
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(108) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-59. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodica predării dansului clasic în sistemul pregătirii studenților pedagogi

Talpă Svetlana
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 10. 2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 29 July, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cu privire la necesitatea unei strategii naţionale de formare a vorbitorului cult / independent de limba română

Hadîrcă Maria
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 1 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 30