IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(66) pentru cuvîntul-cheie "profesor"
Necesitatea utilizării limbii modern la orele de limbă străină în instituţiile cu profil economic
Panainte Lidia, Guţul-Gordienco Irina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caracteristicile și perspectivele comunicării didactice

Golubiţchi Silvia1, Tifrac Maria2
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concepția privind elevii dotați la matematică și pregătirea lor pentru concursuri și olimpiade

Teleucă Marcel12, Jelescu Petru3
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repere epistemice și metodologice ale receptării operei literare prin problematizare și algoritmizare

Şchiopu Constantin
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teacher status in Israel

Sirota Iulia1, Dasman El-Fahel2
2 Institute of International Relations of Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme manageriale întâlnite de profesori în activitatea didactică

Savin Irina Isabella
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Developing the learner`s autonomy through listening activities

Burea Svetlana
Moldova Tiraspol State University
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea multidisciplinară în soluționarea cazurilor de violență în familie

Babin Oleg
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profesorul de actorie – element principal în viitoarea creație actoricească

Giurescu Adina
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Improvement and Expansion of the Teaching and Learning a foreign Language as a Modern One

Țurcanu Tatiana
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 4-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-52-2.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Auguste Baillayre et ses eleves europeens
Stăvilă Tudor
Arta
Nr. 1(AV) / 2017 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 19 October, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profesionalizarea carierei didactice: repere epistemice

Afanas Aliona
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vladimir Axionov – omul deplin al muzicologiei naționale

Ghilaş Victor
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bariere în comunicarea didactică

Tifrac Maria
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competenţa profesională – dimensiune esenţială a personalității profesorului modern

Rusu Djulieta
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode interactive ca un element motivant în predarea-învăţarea unei limbi străine

Guţul-Gordienco Irina, Panainte Lidia
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-836-9.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Istoria burnout-ului

Croitoriu Nicoleta
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(12) / 2020 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competenţele Profesorului în Şcoala Contemporană Europeană

Mogoșan Vergina
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 13 / 2019 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 31 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nicolae Anestiadi – fondatorul chirurgiei basarabene

Rojnoveanu Gheorghe
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(115) / 2020 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ne-a părăsit Prof. univ. dr. Gherman Oliviu (26 aprilie 1930 – 11 august 2020), o mare personalitate a fizicii din România, Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Republica Moldova

Uliu Florea
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(71-72) / 2020 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 66