IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(27) pentru cuvîntul-cheie "hotărâre"
Protecţia juridică a copiilor aflaţi în situaţie de risc în Republica Moldova
Demerji Maria
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-1312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latura subiectivă a infracțiunii prevăzute la art.307 CP RM
Botnarenco Dorin
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exilul lingvistic suspendat doar de jure
Colţun Gheorghe
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. / 2023 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe în arhitectura şi urbanismul Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti
Ostapov Alina
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exigențele impuse de legislația procesuală civilă față de hotărîrea judecătorească
Prisac Alexandru
Legea şi Viaţa
Nr. 11(311) / 2017 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația doctrinară şi legală a noţiunii „eroare judiciară”
Muntean Vasilisa
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 12 August, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pешения суда по гражданским делам в системе оптимизации гражданского судопроизводства
Arseni Igor
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 26 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lipsa eticii profesionale a judecătorilor – temei de sancționare disciplinară
Gavrilenco Natalia
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(66) / 2023 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul jurisprudenței CtEDO asupra soluționării cauzelor penale
Oganesean Armen
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(65) / 2023 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 7 July, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hotărârile CtEDO: obligativitatea executării lor de către autoritatea judiciară națională
Oganesean Armen
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(60) / 2022 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-31. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilirea echilibrului echitabil între interesele părinților și interesul superior al copilului
Cojocaru Violeta12
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(55) / 2020 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atribuțiile Curții Constituționale a Republicii Moldova în materia controlului actelor puterii executive
Şcolinic Sergiu
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(43) / 2017 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 20 December, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actele Curţii Europene a Drepturilor Omului
Sârcu-Scobioală Diana
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(29) / 2014 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 7 May, 2015. Descarcări-16. Vizualizări-898
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul actului jurisdicţional internaţional
Sârcu-Scobioală Diana
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3(25) / 2012 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-913
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezolvarea chestiunilor de control judiciar prin apelare la practica Curții Europene a Drepturilor Omului
Oganesean Armen
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(237-239) / 2020 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clasificarea în coraport cu puterea juridică a actelor normativ -juridice ce compun sistemul legislaţiei Republicii Moldova
Poalelungi Oleg
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(149) / 2013 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 18 November, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezumția de nevinovăție și rolul ei în adoptarea hotărârilor procesual-penale
Rusu Lucia1, Bria Iulia2
Revista Română de Criminalistică
Nr. 1(133) / 2023 / ISSN 1454-3117 /ISSNe 2069-2625
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții privind modificările din codul de executare al Republicii Moldova în materia armonizării legislației naționale cu cea a UE
Talmaci Roman1, Plamadeala Andrian2
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 23 January, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recunoașterea și executarea hotărârilor penale străine
Reniţă Gheorghe, Rusu Mariana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(158) / 2022 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contestarea, anularea și substituirea măsurilor de asigurare a acțiunii civile
Botnari Veaceslav
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 22 February, 2022. Descarcări-32. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 27