IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(175) pentru cuvîntul-cheie "comunicare"

Culoarea – forme de exprimare, comunicare și promovare

Doncean Marilena
Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea predării limbii engleze prin metode active şi interactive de instruire
Bondarenco Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-22. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul inteligenței emoționale asupra aptitudinilor de comunicare ale managerilor grupelor de copiii din instituțiile preşcolare

Antoci Diana1, Abreja Stela12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Instituția Publică de Educație Timpurie nr.2 ,,Albinuța" mun. Orhei
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Developing the communicative competence with the English class utilizing the interactive method Jeopardy! during the round-up lesson in the twelve-grade

Berger Matthew1, Tsirmpa Georgia2, Jelihovschii Sergiu3
1 High School of Global Citizenship in Crown Heights, Brooklyn,
2 Third Lyceum of Tripoli,
3 Moldova Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme specifice negocierii în domeniul educațional
Mafteuţa Rodica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticarea nivelului competenței de negociere educațională a managerilor instituțiilor preuniversitare
Cojocaru Victoria, Mafteuţa Rodica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(9) / 2016 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivarea, necesitatea studierii şi avantajele cunoaşterii unei limbi străine

Bejenuţă Natalia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тенденции исторического развития методики обучения иностранным языкам (Современные методы)

Krivoturov Iurie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trainer – Learner Interactive Behaviour in the English Class

Bolfosu Andrei
Free International University of Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actele de vorbire aferente convenţiilor sociale şi rolul lor în organizarea comunicării
Constantinovici Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. III(1) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea – între semiotică şi pragmatică
Constantinovici Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. III(1) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica lingvistică a Franţei
Munteanu Galina
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-47. Vizualizări-1253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihologiа interpretăii camerale: identificarea problemei
Munteanu Galina
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(19) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Batista în contextul comunicării
Buzilă Varvara
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-1026
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sisteme de comunicare şi alarmare despre incendiu: constatări şi perspective de dezvoltare

Turcanu Ludmila
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 28 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul marketingului și comunicării asupra pieței muncii

Lazari Silvia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaborarea strategiilor de management a evenimentelor în promovarea brandului produsului

Țăruș Radu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Echipa managerială în condițiile globalizării probleme, performanțe, competențe

Guzun Stela
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competenta comunicativa- factor de adaptare la mediul universitar

Musienco Natalia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VIII-a . 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educatia pentru tοleranta. Programe de interventie la nivelul clasei si al scolii

Bican Ovidiu-Laurențiu
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Gorj
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VIII-a . 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 175