| Instrument Bibliometric National
        
  


    
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(47) pentru cuvîntul-cheie "comunicare"
Probleme specifice negocierii în domeniul educațional
Mafteuţa Rodica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticarea nivelului competenței de negociere educațională a managerilor instituțiilor preuniversitare
Cojocaru Victoria, Mafteuţa Rodica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(9) / 2016 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actele de vorbire aferente convenţiilor sociale şi rolul lor în organizarea comunicării
Constantinovici Elena
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. III(1) / 2014 / ISSN 2435-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea – între semiotică şi pragmatică
Constantinovici Elena
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. III(1) / 2014 / ISSN 2435-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica lingvistică a Franţei
Munteanu Galina
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihologiа interpretăii camerale: identificarea problemei
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(19) / 2013 / ISSN 1857-2251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Batista în contextul comunicării
Buzilă Varvara
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificaţia colecţiilor de bibliotecă şi bazelor de date electronice cu profil medical în promovarea sănătăţii publice
Suruceanu Nina, Iziumov Nina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simulare ca proces de instruire profesională în urgenţele obstetricale
Stratulat Petru, Petrov Victor, Iliadi-Tulbure Corina, Burlac Ala, Curteanu Ala, Munteanu Igor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Societatea empatică a conştiinţei
Todoroi Dumitru
Economica
Nr. 2(88) / 2014 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Povocările pentru statistica oficiala în epoca globalizării
Cara Oleg
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategiile de dezvoltare economică a ţărilor industrial puternic dezvoltate
Şerbănescu Sebastian, Maximilian Silvestru, Gribincea Alexandru, Gribincea Corina
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Scuza” în comunicarea interculturală
Cebotaroş Viorica
Francopolyphonie
Nr. 2(7) / 2012 / ISSN 1857-1883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La culture d’entreprise et son impact sur la gestion des entreprises moldaves
Gribincea Alexandru
Intertext
Nr. 3-4 / 2010 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea oro–antrală (curs teoretic)
Hîţu Dumitru
Medicina stomatologică
Nr. 3(32) / 2014 / ISSN 1857-1328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere psihologice ale activităţii de mentorat în contextul dezvoltării profesionale
Balan Tatiana, Andriţchi Viorica
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2015 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea comunicării copiilor cu paralizie cerebrală infantilă asociată cu deficienţă mintală în cadrul relaţiilor interpersonale
Belibova Silvia
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul personalităţii consilierului de la linia fierbinte
Vîrlan Maria, Ţurcan Cristina
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicare autentică versus comunicare psihotică
Ţapu Grigore
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa în comunicarea didactică profesor - student: Cercetare experimentală
Rusnac Svetlana, Russu Ruslan
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 47