IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(69) pentru cuvîntul-cheie "competenţă"

Sugestii de evaluare a competențelor

Vascan Teodora
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul motivaţiei în formarea și dezvoltarea competențelor profesionale

Globa Angela, Spînu Mariana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul interdisciplinarității în formarea profesională inițială a studentului chimist

Codreanu Sergiu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspectul integrativ de studiere a matematicii în învăţământul profesional tehnic

Berejanschi Anastasia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metoda proiectului și perfecționarea competențelor didactice ale profesorilor de matematică

Gaşiţoi Natalia, Zastînceanu Liubov
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de competență de comunicare profesională: conținut și structură
Busuioc Aliona
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul unor flavonoide în activităţi de cercetare centrate pe student
Calmuţchi Lidia, Melentiev Eugenia, Climenti Galina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul competențelor digitale și a metodelor active în predarea Matematicii
Bordan Valentina, Bordan Valeriu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația literar-artistică a elevilor vs. Domeniile de competențe curriculare: abordare necesară
Şchiopu Constantin
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apariția și devenirea didacticii universitare: impactul tehnologiei informației și a comunicațiilor
Lupu Ilie, Cabac Valeriu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticarea nivelului competenței de negociere educațională a managerilor instituțiilor preuniversitare
Cojocaru Victoria, Mafteuţa Rodica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(9) / 2016 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Languages in the Integrating World

Cheibaş Eleonora, Cameneva Zinaida
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quelques considérations sur la compétence «apprendre à apprendre» dans l’apprentissage du français langue étrangère

Prigorschi Claudia, Axenti Efrosinia
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 4-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-52-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parallel development of language skills components to elementary school pupils
Shtral Niva
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(25) / 2015 / ISSN 1857-0445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interacţiunea dintre competenţa de comunicare profesională şi competenţa culturală în procesul de instruire a limbii franceze

Corduneanu Irina, Munteanu Angela
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea şi competenţele managerului etic
Mihăilescu Natalia
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea formării inițiale a cadrelor didactice în domeniul educației timpurii în învățământul superior din Republica Moldova
Barbă Maria
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(2) / 2015 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tradiţional şi modern în didactica limbii şi literaturii române

Ionaş Anatol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţei de cercetare la liceeni
Cantemir Grigore, Timciuc Svetlana
Glotodidactica
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind formarea potenţialului intelectual
Certan Simion, Certan Ion
Intellectus
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 69