IBN
    

    
  


    
Închide
Accesări: 174 Vizitatori unici: 144

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(63) pentru cuvîntul-cheie "competenţă"

Rolul interdisciplinarității în formarea profesională inițială a studentului chimist

Codreanu Sergiu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspectul integrativ de studiere a matematicii în învăţământul profesional tehnic

Berejanschi Anastasia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metoda proiectului și perfecționarea competențelor didactice ale profesorilor de matematică

Gaşiţoi Natalia, Zastînceanu Liubov
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de competență de comunicare profesională: conținut și structură
Busuioc Aliona
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul unor flavonoide în activităţi de cercetare centrate pe student
Calmuţchi Lidia, Melentiev Eugenia, Climenti Galina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul competențelor digitale și a metodelor active în predarea Matematicii
Bordan Valentina, Bordan Valeriu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația literar-artistică a elevilor vs. Domeniile de competențe curriculare: abordare necesară
Şchiopu Constantin
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apariția și devenirea didacticii universitare: impactul tehnologiei informației și a comunicațiilor
Lupu Ilie, Cabac Valeriu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticarea nivelului competenței de negociere educațională a managerilor instituțiilor preuniversitare
Cojocaru Victoria, Mafteuţa Rodica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(9) / 2016 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quelques considérations sur la compétence «apprendre à apprendre» dans l’apprentissage du français langue étrangère

Prigorschi Claudia, Axenti Efrosinia
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Languages in the Integrating World

Cheibaş Eleonora, Cameneva Zinaida
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 5(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parallel development of language skills components to elementary school pupils
Shtral Niva
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(25) / 2015 / ISSN 1857-0445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interacţiunea dintre competenţa de comunicare profesională şi competenţa culturală în procesul de instruire a limbii franceze

Corduneanu Irina, Munteanu Angela
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(6) / 2006 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea şi competenţele managerului etic
Mihăilescu Natalia
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea formării inițiale a cadrelor didactice în domeniul educației timpurii în învățământul superior din Republica Moldova
Barbă Maria
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(2) / 2015 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţei de cercetare la liceeni
Cantemir Grigore, Timciuc Svetlana
Glotodidactica
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind formarea potenţialului intelectual
Certan Simion, Certan Ion
Intellectus
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii cu privire la educarea antreprenorilor inovatori
Certan Simion, Certan Ion
Intellectus
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competența legislativă a parlamentului și limitele acesteia

Arnăut Veronica
Legea şi Viaţa
Nr. 9(309) / 2017 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii cu privire la actul de justiţie pe teritoriul Uniunii Europene
Slabu Svetlana
Legea şi Viaţa
Nr. 11(299) / 2016 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 63