| Instrument Bibliometric National
    
    
  


    
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(42) pentru cuvîntul-cheie "competenţă"
Diagnosticarea nivelului competenței de negociere educațională a managerilor instituțiilor preuniversitare
Cojocaru Victoria, Mafteuţa Rodica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(9) / 2016 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parallel development of language skills components to elementary school pupils
Shtral Niva
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(25) / 2015 / ISSN 1857-0445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea formării inițiale a cadrelor didactice în domeniul educației timpurii în învățământul superior din Republica Moldova
Barbă Maria
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(2) / 2015 / ISSN 2345-1866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţei de cercetare la liceeni
Cantemir Grigore, Timciuc Svetlana
Glotodidactica
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind formarea potenţialului intelectual
Certan Simion, Certan Ion
Intellectus
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii cu privire la educarea antreprenorilor inovatori
Certan Simion, Certan Ion
Intellectus
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii cu privire la actul de justiţie pe teritoriul Uniunii Europene
Slabu Svetlana
Legea şi Viaţa
Nr. 11(299) / 2016 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spectrul competenţelor profesionale solicitate de integrarea socială a copiilor cu abandon şcolari
Uncu Veronica
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilirea premiselor competenţei de comunicare asertivă la studenţii din mediul academic multietnic
Ianioglo Maria
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 31 / 2013 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigma predării comparate a limbilor în perspectiva acţională
Spancioc Natalia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(47) / 2008 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi particulare de exercitare a competenţelor teritoriale ale statului în dreptul internaţional public - exemplul forţelor armate pe teritoriul altui stat
Cazacu Doina
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(38) / 2015 / ISSN 1857-1999
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile stabilirii competenței teritoriale a statului în dreptul internațional public
Cazacu Doina
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(188) / 2016 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile stabilirii competenței teritoriale a statului în dreptul internațional public. Partea I
Cazacu Doina
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(187) / 2016 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Angajarea răspunderii guvernului – metodă de „intervenţie” în funcţia legislativă a statului
Arseni Alexandru
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(187) / 2016 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consiliul superior al magistraturii veritabil garant al interdependenţei puterii judecătoreşti: reglementări legale şi abordări doctrinare
Arseni Alexandru, Roşca Constantin
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(159) / 2014 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem instituţional al puterii de stat: concept şi forme instituţionalizate
Arseni Alexandru
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(155) / 2013 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenţelor socioemoţionale la studenţi
Pleşca Maria
Revista de Ştiinţe Socio-Umane
Nr. 3(34) / 2016 / ISSN 1857-0119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații relative la conceptul de ordine publică în dreptul internațional privat
Volcinschi Victor
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(103) / 2017 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea penala la minori aspecte de imaturitate cronologica, cognitiva şi psihosociala
Panfil Cristina
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les pratiques de formation des médiateurs interculturels centrées sur les attentes du marché du travail de la République de Moldova
Grădinaru Angela
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(64) / 2013 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 42