IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-5(5) pentru cuvîntul-cheie "gifted students"

Metodele de rezolvare a problemelor de matematică nonstandard - factor important în formarea competenței matematice la elevi

Lupu Ilie, Hajdeu Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări strategice în lucru cu copiii dotați

Globu Nelea1, Melenciuc Galina2
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personal and existential-psychological resources of form tutors working with gifted children

Markina Nina1, Soldatova E.2, Kachuro Irina3, Gavriliuc Ana4
1 Chelyabinsk Institute of Retraining and Advanced Training of Educators,
2 Saint Petersburg State University, Saint Petersburg,
3 Chelyabinsk State University,
Obrazovanie i Nauka
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1994-5639 /ISSNe 2310-5828
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea contextelor de combinatorică în abordarea STEAM

Teleucă Marcel, Sali Larisa
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale identificării elevilor supradotaţi

Chiciuc Constantin
Univers Pedagogic
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 October, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-5 of 5