IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-4(4) pentru cuvîntul-cheie "renunțare"

Evaluation of Youtube content regarding Varenicline and smoking cessation

Sahin Musa1, Kaya Erhan2
1 Ministry of Health, Turkey,
One Health and Risk Management
Nr. 4(1) / 2023 / ISSN 2587-3458 /ISSNe 2587-3466
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza reglementărilor privitoare la acceptarea și renunțarea la moștenire

Autor Nou, Potînga Dorina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formalitățile opțiunii succesorale

Potînga Dorina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ocupațiunea – mod de dobândire a dreptului de proprietate

Bîtca Ion, Bancilă Daniel
Vector European
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-4 of 4