IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(31) pentru cuvîntul-cheie "intellectual property"

IP protection and Moldova's convergence with EU. Lessons from other East -European countries

Boloş Mihaela1, Boloş Brăduţ-Vasile2
1 Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş,
2 Zanro Intermed SRL
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicaţia geografică, denumirea de origine – instrumente eficiente de marketing pentru promovarea dezvoltării socio-economice a ţării

Burbulea Rodica, Movileanu Veronica, Gangan Svetlana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte privind evoluţia procesului de armonizare a cadrului legislativ al Republicii Moldova cu standardele Uniunii Europene

Pilat Sofia, Pilat Artiom
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. XV(2) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности оценки объектов интеллектуальной собственности

Savciuc Vladimir
Молдавский Государственный Университет
Economie.
Vol. 25 (2). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul proprietăţii intelectuale în contextul creşterii competitivităţii economice bazate pe cunoaştere şi inovare
Munteanu Svetlana
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 2(10) / 2013 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 6 October, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проблема определения научного открытия как объекта интеллектуальной собственности

Bogustov Andrei
Гродненский государственный университет им. Я.Купалы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicators system for monitoring intellectual property management in companies

Stratan Alexandru, Novac Alexandra
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geographical indications as object of intellectual property right
Mogol Natalia
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 November, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea juridico-civilă delictuală pentru încheierea și punerea în aplicare a acordurilor anticoncurenţiale

Creciun Ilie
Școala doctorală de Științe juridice a Universității de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea proprietăţii intelectuale în domeniul educaţiei și știinţelor educaţiei: importanţa explicaţiei știinţifice

Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Intellectus
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele consideraţii privind evoluţia dreptului de autor

Simonov Alina
Academia de Studii Economice din Moldova
Intellectus
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea penală pentru încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe

Florea Vasile, Pilat Sofia, Pilat Artiom
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Practica judiciară privind concurenţa neloială (anii 2005-2018): studii de caz. ( Partea I).

Băieşu Aurel1, Sedleţchi Elena2
1 Curtea Constituţională a Republicii Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2018 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 27 January, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proprietatea intelectuală și fotbalul

Rusu Eugeniu
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 3 / 2018 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 19 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea şi evoluţia protecţiei juridice a patrimoniului cultural
Badâr Iurie, Badâr Veronica
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intertext
Nr. 3-4(31) / 2014 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 29 May, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Роль і значення легітимації юридично вагомих обставин у ході первісного виникнення
права інтелектуальної власності

Pogrebneak Vladimir
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1(41) / 2020 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кіберспорт і права інтелектуальної власності

Lavreniuk Oleg
Міжнаро́дний гуманіта́рний університе́т
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3(37) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методологія адміністративно-правового забезпечення охорони права інтелектуальної власності

Korotun Elena
Науково-дослідний інститут публічного права
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3(37) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criminal and legal protection of copyright and related rights

Topcii Vitalii
Прокуратура Киева
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 6(34) / 2018 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 23 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Предотвращение преступности в сфере интеллектуальной собственности: уголовно-правовой аспект

Kostiuk Vladimir
Necunoscută, Ucraina
Legea şi Viaţa
Nr. 9/2(333) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 18 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 31