IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(201) pentru cuvîntul-cheie "proces penal"
Determinarea factorilor care contribuie la comiterea infracţiunii de reţinere sau arestare ilegală
Sorbala Mihai
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-1219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garanții procedurale de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul procedeelor probatorii din Republica Moldova și România privind protejarea de imixtiuni în viața privată
Covalciuc Ion1, Cristea Daniel23
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inviolabilitatea vieţii private
Ostavciuc Dinu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Citarea părților pe cauzele penale în instanțele de apel
Osoianu Tudor1, Calendari Dumitru2
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprecierea suficientă a probelor la terminarea urmăririi penale
Stolearenco Alexandru
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza doctrinei altor state cu privire la participarea procurorului în apelul penal
Osoianu Tudor1, Calendari Dumitru2
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții privind valorificarea rezultatelor investigațiilor speciale în procesul penal
Glavan Boris
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectuarea acțiunilor procesuale la faza urmăririi penale, în conformitate cu prevederile legislației procesuale penale a Republicii Moldova
Osoianu Tudor, Ostavciuc Dinu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-37. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportul dintre activitatea specială de investigație și activitatea de urmărire penală
Glavan Boris
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garanțiile procesuale privind asigurarea reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune în procesul penal
Popuşoi Dumitru
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 12 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Împăcarea părților – temei de încetare a procesului penal
Creţu Olesea
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-78. Vizualizări-1053
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale privind activitatea specială de investigaţii în contextul legislaţiei Republicii Moldova
Glavan Boris
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-49. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul măsurilor speciale de investigaţii
Glavan Boris, Mîrzac Victor, Calcavura Ghennadie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Special investigative activity:content of the definition, legal essence, conceptual delimitations
Glavan Boris, Mîrzac Victor, Calcavura Ghennadie
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 9 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-1354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica efectuării actului de audiere în cauzele penale cu infractori minori
Popa Alina
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planificarea investigațiilor ulterioare la cercetarea infracțiunilor de traffic de ființe umane
Jitariuc Vitalie
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecții de ordin teoretico-practic privind procedura de urmărire și judecarea infracțiunilor comise de persoanele juridice
Dumitrescu Florin
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelația dintre protecția drepturilor omului și contracararea criminalității sau despre echilibrul dintre riscul de a condamna o persoană nevinovată și riscul de a o achita pe cea vinovată (comentariu teoretic al art.1 C.pr.pen. al Republicii Moldova)
Osoianu Tudor
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiectul probei în contextul ultimelor modificări procesual penale
Covalciuc Ion
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul ofițerului de urmărire penală la cercetarea criminalistică a infracțiunilor
Gheorghiţă Mihai
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 201