IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-19(19) pentru cuvîntul-cheie "theories"

Theoretical and conceptual approaches to the role of national and regional security on ensuring stability in Eastern Europe

Budurina-Goreacii Carolina, Cebotari Svetlana
State University of Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(112) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte privind cercetarea psihologică

Georgescu Maria12, Cucer Angela3
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări teoretice ale politicilor de dezvoltare regională

Prisacari Maria12
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-37. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Традиционные теории генезиса теневой экономики

Ghibescul Mihail
Национальный Институт Экономических Исследований АНМ
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 22 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diferența de gen în exprimarea emoțională

Mikșanschi Maria
Interuniversitaria
Ediția 15, Vol.2. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-50-239-9.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dubiul, aspect al modalităţii, în creaţia unor filozofi
Coda Victoria
Philologia
Nr. 3-4(291-292) / 2017 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un etnolog încă neapreciat la justa lui valoare
Buruiană Ion
Philologia
Nr. 1-2(266) / 2013 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 10 October, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptualizarea modelului teoretic al educaţiei literar-artistice şi lingvistice a elevilor prin valorificarea lecţiilor netradiţionale

Vîlcu Marcela
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(126) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretice privind evoluția fenomenului migraționist în spațiul comunitar european

Ticu Ioan
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări conceptuale privind definirea, componenţa şi clasificarea impozitelor

Guţan Viorica
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective
V.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-99753272-7-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-74. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lecția netradițională versus lecția clasică: repere teoretico-metodologice

Şchiopu Constantin1, Vîlcu Marcela2
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspects regarding psychological research

Georgescu Maria1, Cucer Angela2
1 "Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau,
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
XI. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-0-5.
Disponibil online 3 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teorii despre industria muzicală: analiza abordărilor socio-culturologice

Badicu Iurie, Comendant Tatiana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(41) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 21 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul de literatură: teorii şi controverse

Şchiopu Constantin
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 20 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte juridico-politice privind dinamica migrației la nivel național

Ticu Ioan
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Literatura postmodernistă – o literatură controversată

Galațanu Daniela, Străjescu Natalia
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 67. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incursiune în esenţa comportamentului suicidar în schizofrenie

Ţurcanu Oleg, Cobîleanschi Oleg
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(53) / 2014 / ISSN 1729-8687 /ISSNe 2587-3873
Disponibil online 17 December, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правовые аспекты политического риска

Pîrţac Grigore1, Alâmova Tatiana2
1 Европейский Университет Молдовы),
2 Молдавский Государственный Университет
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etnomuzicologia de ieri şi de azi: un obiect şi un concept în mişcare

Chiseliţă Vasile
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 26 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-19 of 19