IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-10(10) pentru cuvîntul-cheie "theories"

Abordări teoretice ale politicilor de dezvoltare regională

Prisacari Maria12
1 Academia de Administrare Publică,
2 Agenţia de Dezvoltare Regională Nord
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Традиционные теории генезиса теневой экономики

Ghibescul Mihail
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 22 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dubiul, aspect al modalităţii, în creaţia unor filozofi
Coda Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Philologia
Nr. 3-4(291-292) / 2017 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 15 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un etnolog încă neapreciat la justa lui valoare
Buruiană Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(266) / 2013 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 10 October, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretice privind evoluția fenomenului migraționist în spațiul comunitar european

Ticu Ioan
Academia de Studii Economice din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări conceptuale privind definirea, componenţa şi clasificarea impozitelor

Guţan Viorica
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective
V.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-99753272-7-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte juridico-politice privind dinamica migrației la nivel național

Ticu Ioan
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Literatura postmodernistă – o literatură controversată

Galațanu Daniela, Străjescu Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVII-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incursiune în esenţa comportamentului suicidar în schizofrenie

Ţurcanu Oleg, Cobîleanschi Oleg
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(53) / 2014 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 17 December, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правовые аспекты политического риска

Pîrţac Grigore1, Alâmova Tatiana2
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Молдавский Государственный Университет
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10